ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ І ПОРЯДОК НАДАННЯ РУКОПИСІВ ДО РЕДАКЦІЇЖУРНАЛУ «СЛОВО О ЗДОРОВЬЕ!»

ШАНОВНІ АВТОРИ!

Просимо вас звернути увагу на наступні правила публікації і порядок надання рукописів до редакції журналу «Слово о здоровье!».

ПРАВИЛА І ПОРЯДОК НАДАННЯ РУКОПИСІВ ДО РЕДАКЦІЇ

До друку приймаються статті, написані українською або російською мовами, які раніше не публікувалися і не були передані для публікації в інші видання (у т. ч. електронні). Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів.

Матеріали, надіслані електронною поштою, слід надавати в форматі MS Word (з розширенням * .doc, * .rtf).

Обсяг статті: оригінальної – не більше 15 сторінок, лекції або огляду літератури – 20, опису клінічного спостереження – 7.

Для друку слід використовувати текстовий редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman розміром 14, стиль «звичайний», підзаголовки виділяти жирним шрифтом, ключові слова – курсивом.

Фотографії до рукопису підписуються зі зворотного боку в такий спосіб: назва статті, номер малюнка (фото), підпис до фотографії, позначення стрілками верху і внизу фотографії. Малюнок повинен мати номер і підпис під ним.

Бібліографія оформлюється згідно з  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

У бібліографії вказуються прізвища та ініціали авторів, назва цитованого джерела, назва і номер періодичного видання або монографії, з якого він взятий, місце і рік видання, номер сторінки.

Порядковий номер посилання має відповідати порядку його цитування в тексті. У тексті зазначається лише порядковий номер цитованого джерела.

У бібліографії не повинно бути посилань на власні або чужі неопубліковані роботи, приватні листи і переконання.

Редакція просить авторів додавати до тексту статті термінологічний словничок у тому випадку, якщо вона містить рідковживані або вузькоспеціалізовані терміни.

Лікарські препарати повинні бути вказані в міжнародних непатентованих назвах, дозування ретельно вивірені. Описи постреєстраційних клінічних випробувань лікарських препаратів, продуктів харчування, біологічно активних добавок та засобів по догляду за дітьми повинні обов’язково містити інформацію про реєстрацію і вирішення до застосування зазначеної продукції офіційними дозвільними органами (реєстраційний номер, дата реєстрації).

Редакція не погоджує з авторами зміни і скорочення рукописів, які мають редакційний характер і не зачіпають принципових питань.

Редакція залишає за собою право внесення редакторських змін у текст, якщо вони не спотворюють зміст статті (орфографічні та стилістичні помилки, послідовність викладу думок, повтори використовуваних фраз, стилістичні невідповідності, смислова точність мови і порушення лексичного сполучення слів тощо).

Підготовлений до друку матеріал з внесеними редакцією правками надсилається авторам для схвалення електронною поштою.

Рукописи можна направляти в редакцію кількома способами:

  • безпосередньо в редакцію за адресою: 03150, м. Київ, а/с 188, редакція журналу «Слово о здоровье!».
  • по e-mail: info@ozdorovie.com.ua, заповнивши відповідну форму, в якій необхідно вказати відомості про себе (ПІБ, посада, звання, місце роботи/навчання, е-mail, телефон/факс), вибрати бажану рубрику.
  • безпосередньо через сайт, заповнивши відповідну форму, в якій має бути вказано відомості про себе (ПІБ, посада, звання, місце роботи/навчання, е-mail, телефон/факс), вибрати бажану рубрику.

Після публікації всі авторські права належать редакції.

Все листування з редакцією здійснюється за вищезазначеними адресами.

Розсилка випуску проводиться згідно з планом виходу журналу. Після його виходу автору висилається один екземпляр поштою.

Телефон для додаткової інформації: +38 099 781 6272.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH