Практичні можливості лабораторної діагностики в оцінюванні ризику розвитку патології під час вагітності

О. В. Рыкова,  руководитель клинического направления лабораторной диагностики компании «Синэво»

Введение

Время беременности одно из самых счастливых и тревожных в жизни не только женщины, но и ее родных. Доктор, который ведет беременную, всегда оценивает риски развития целого спектра заболеваний и осложнений для своевременного выявления и определения тактики ведения беременности и необходимости лечения.

Психоемоційні порушення у жінок як предиктор розвитку непліддя

І.С. Майдан,  лікар-психотерапевт, канд. мед. наук
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

У статті описуються причини психоемоційного порушення у жінок як предиктор розвитку непліддя. Розглядаються психологічні механізми  виникнення непліддя у різних типів жінок. Акцентується увага на неплідді «нез’ясованої  етіології», досліджуються шляхи виникнення зазначеного непліддя та способи його корекції.

Cепсис новонародженої дитини: сучасні підходи до визначення, обстеження та надання медичної допомоги (частина 2)

Л. В. Квашніна,  лікар-педіатр, д-р. мед. наук, проф., керівник відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України

І. М. Матвієнко,  лікар-педіатр, канд. мед. наук., старш. наук. співроб. відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України

У статті розглядаються положення сучасних настанов на засадах доказової медицини щодо призначення антибіотиків  новонародженій дитини як з підозрою на неонатальний сепсис,

Особливості ліпідного профілю крові у жінок, хворих на ревматоїдний артрит та автоімунний тиреоїдит

Л. В. Химион, д-р. мед. наук, проф., завкафедрой семейной медицины НМАПО им. П. Л. Шупика
И. Н. Найштетик, врач-ревматолог, канд. мед. наук, КЗ КОР «Киевская областная клиническая больница»

В статье приведены данные об изменениях липидного профиля у пациентов с ревматоидным артритом с аутоиммунным тиреоидитом.

Корекція ендокринної функції яєчників у жінок з СПКЯ

*А. А. Суханова, лікар акушер-гінеколог, д-р мед. наук, проф.
** М. Ю. Єгоров, канд. мед. наук
*Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика
**КНП «КДЦ» Оболонського р-ну, м. Київ (філія № 1)

У статті досліджується клінічна ефективність препарату «Fertilovit F PSOC»® у відновленні ендокринної функції яєчників у жінок з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) із застосуванням методу гормональної цитодіагностики;

Оцінювання імовірності невиношування вагітності залежно від генетичних характеристик жінки

*І. І. Воробйова, лікар акушер-гінеколог, д-р мед. наук
Н. Я. Скрипченко, лікар акушер-гінеколог, д-р мед. наук
В. Б. Ткаченко, лікар акушер-гінеколог, канд. мед. наук
А. А. Живецька-Денисова, лікар акушер-гінеколог, канд. мед. наук
Н. В. Рудакова,  лікар акушер-гінеколог, канд. мед. наук
С. М. Толкач, лікар аушер-гінеколог, канд.. мед. наук

*Відділення наукових проблем невиношування вагітності ДУ «Інститут педіатрії,

Стан центральної, внутрішньосерцевої гемодинаміки та скоротливої здатності міокарду у вагітних, оперованих на серці

О. В. Ісламова, лікар-терапевт вищої категорії,  канд. мед. наук, провідний співробітник відділення внутрішньої патології вагітних ДУ ІПАГ НАМН України
М. Є. Кирильчук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії,  д-р мед. наук, головний наук. співроб. відділення внутрішньої патології вагітних ДУ ІПАГ НАМН України

У статті подано результати  дослідження стану 141 вагітної, що мали операції на серці.

Системна інсулінорезистентність у генезі розвитку метаболічного синдрому у жінок з СПКЯ

Н. Ю. Педаченко
д-р. мед. наук., професор кафедри акушерства, гінекології і перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

У статті розкрито питання патофізіологічних зв’язків між такими компонентами метаболічного синдрому, як ожиріння, порушення карбогідратного метаболізму, дисліпідемії та артеріальної гіпертензії. Показано, що основною патогенетичною ланкою взаємозв’язку зазначених компонентів є інсулінорезистентність та компенсаторна гіперінсулінемія.

Сепсис новонародженої дитини: сучасні підходи до визначення, обстеження та надання медичної допомоги (частина 1)

Л. В. Квашніна,  лікар-педіатр, д-р. мед. наук, проф., керівник відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України
І. М. Матвієнко,  лікар-педіатр, канд. мед. наук., старш. наук. співроб. відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України

У статті розглядаються положення сучасних настанов на засадах доказової медицини щодо ведення новонародженої дитини як з підозрою на ранній неонатальний сепсис,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH