Репродуктивное здоровье женщины

А. В. Билышко, акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, МЦ «Мать и дитя»

Сохранение репродуктивного здоровья – актуальная проблема современного здравоохранения. Формирование основных звеньев репродуктивной системы, закладка фолликулярного аппарата начинается еще с внутриутробного развития плода: в этот период берут начало многие органические и функциональные заболевания женских половых органов.

Рис.

Эффективность комплексной терапии варикозной болезни у беременных в III триместре

С. Д. Коваль, лікар акушер-гінеколог, канд. мед. наук  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

В. О. Бенюк, д-р. мед. наук, проф., зав. кафедрою акушерства та гінекології № 3 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, м. Київ

Розглянуто ефективність комплексної терапії вагітних із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок у порівнянні із традиційним лікуванням.

Ведение беременности с учётом нутритивного обеспечения: влияние на акушерские и перинатальные осложнения

Г. Б. Семенина,
д-р. мед. наук, доц. кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Досліджується застосування Fertilovit for 2 при плануванні вагітності, у період гестації та після пологів. Наголошується на необхідності застосування в сучасних умовах збалансованих вітамінно-мінеральних комплексів як складової раціональної тактики ведення вагітних, що знижує кількість акушерських ускладнень й оптимізує перинатальні результати.

Особенности ведения беременности у женщин и с ревматоидным заболеваниями

О. П. Березовська, лікар-дослідник, акушер-гінеколог, Sinai Health System, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Unit, Toronto, Canada.

Досліджуються ревматоїдні захворювання та їхній вплив на зачаття, перебіг вагітності та післяпологовий період. Розглядається класифікація ревматоїдних захворювань. Простежується вплив ревматоїдних факторів на вагітність.

Ключові слова: вагітність,

Новые аспекты в профилактике анемии у беременных

В. Д. Воробій, лікар акушер-гінеколог, репродуктолог, д-р мед. наук, проф.  кафедри акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового ІФНМУ, заступник директора з лікувальної роботи ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України

У статті описуються сучасні підходи в профілактиці дефіциту заліза/фолієвої кислоти, особливо у вагітних та дітей. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, анемія під час вагітності вважається невирішеною проблемою.

Современные представления об эпидемиологии, этиопатогенезе, диагностике и лечении трубной беременности

В. Ю. Радько,

акушер-гінеколог, репродуктолог, гінеколог-ендокринолог, канд. мед. наук, лікар першої категорії

Подаються сучасні погляди на епідеміологію, етіопатогенез, діагностику та лікування трубної вагітності.

Ключові слова: позаматкова вагітність, вагітність, плодове яйце, лікування, діагностика.

 

Соціально-епідеміологічні аспекти позаматкової вагітності

Незважаючи на успіхи,

Антифосфолипидный синдром: современные взгляды на диагностику и лечение

О. Березовська,  лікар-дослідник, акушер-гінеколог, Sinai Health System, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Unit, Toronto, Canada.

Розкривається зміна поглядів на діагностику і лікування антифосфоліпідного синдрому (АФС). Досліджуються механізми виявлення АФС, його вплив на зачаття й перебіг вагітності та розвиток плода. Наводяться сучасні діагностичні критерії АФС та вибір лікування.

ToRCH-инфекции: современный взгляд на скрининг и диагностику в акушерстве

О. Березовська,  лікар-дослідник, акушер-гінеколог, Sinai Health System, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Unit, Toronto, Canada.

Вибір методів обстеження вагітної жінки та новонародженого повинен базуватися на детальному вивченні скарг, історії щеплень, історії захворювання, клінічних ознаках, у тому числі УЗД-показників, динамічних змін, а також мати індивідуальний підхід з врахуванням специфічного збудника вродженої інфекції,

Роль молекулярно-генетических и психо-социальных аспектов развития невынашивания беременности у женщин украинской нации

І. І. Воробйова,  Н. Я. Скрипченко, В. Б. Ткаченко, А. А. Живецька-Денисова

ДУ «Інститут ПАГ НАМН України»

Було обстежено 178 жінок  білої раси української нації.  Основну групу склали 153 вагітні жінки з невиношуванням. Групу контролю склали 25 відносно здорових жінок з фізіологічним перебігом вагітності і необтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом, одними та більше фізіологічними пологами в анамнезі,

Способ снижения интраоперационной кровопотери во время операции кесарево сечение с последующей миомэктомией путем применения гемостатической губки

Н. Я. Скрипченко, лікар акушер-гінеколог, д-р мед. наук, завідуюча відділенням впровадження та вивчення ефективності сучасних  технологій в акушерстві та перинатології  ДУ «ІПАГ НАМН України»

 В. Г. Тиха, лікар  акушер-гінеколог відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних  технологій в акушерстві та перинатології  ДУ «ІПАГ НАМН України»

З метою зниження інтраопераційної крововтрати під час операції кесарів розтин з наступною міомектомією нами  було застосовано Губку  гемостатичну.

12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH