Особенности ведения беременности у женщин и с ревматоидным заболеваниями

О. П. Березовська, лікар-дослідник, акушер-гінеколог, Sinai Health System, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Unit, Toronto, Canada.

Досліджуються ревматоїдні захворювання та їхній вплив на зачаття, перебіг вагітності та післяпологовий період. Розглядається класифікація ревматоїдних захворювань. Простежується вплив ревматоїдних факторів на вагітність.

Ключові слова: вагітність,

Новые аспекты в профилактике анемии у беременных

В. Д. Воробій, лікар акушер-гінеколог, репродуктолог, д-р мед. наук, проф.  кафедри акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового ІФНМУ, заступник директора з лікувальної роботи ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України

У статті описуються сучасні підходи в профілактиці дефіциту заліза/фолієвої кислоти, особливо у вагітних та дітей. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, анемія під час вагітності вважається невирішеною проблемою.

Современные представления об эпидемиологии, этиопатогенезе, диагностике и лечении трубной беременности

В. Ю. Радько,

акушер-гінеколог, репродуктолог, гінеколог-ендокринолог, канд. мед. наук, лікар першої категорії

Подаються сучасні погляди на епідеміологію, етіопатогенез, діагностику та лікування трубної вагітності.

Ключові слова: позаматкова вагітність, вагітність, плодове яйце, лікування, діагностика.

 

Соціально-епідеміологічні аспекти позаматкової вагітності

Незважаючи на успіхи,

Антифосфолипидный синдром: современные взгляды на диагностику и лечение

О. Березовська,  лікар-дослідник, акушер-гінеколог, Sinai Health System, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Unit, Toronto, Canada.

Розкривається зміна поглядів на діагностику і лікування антифосфоліпідного синдрому (АФС). Досліджуються механізми виявлення АФС, його вплив на зачаття й перебіг вагітності та розвиток плода. Наводяться сучасні діагностичні критерії АФС та вибір лікування.

ToRCH-инфекции: современный взгляд на скрининг и диагностику в акушерстве

О. Березовська,  лікар-дослідник, акушер-гінеколог, Sinai Health System, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Unit, Toronto, Canada.

Вибір методів обстеження вагітної жінки та новонародженого повинен базуватися на детальному вивченні скарг, історії щеплень, історії захворювання, клінічних ознаках, у тому числі УЗД-показників, динамічних змін, а також мати індивідуальний підхід з врахуванням специфічного збудника вродженої інфекції,

Роль молекулярно-генетических и психо-социальных аспектов развития невынашивания беременности у женщин украинской нации

І. І. Воробйова,  Н. Я. Скрипченко, В. Б. Ткаченко, А. А. Живецька-Денисова

ДУ «Інститут ПАГ НАМН України»

Було обстежено 178 жінок  білої раси української нації.  Основну групу склали 153 вагітні жінки з невиношуванням. Групу контролю склали 25 відносно здорових жінок з фізіологічним перебігом вагітності і необтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом, одними та більше фізіологічними пологами в анамнезі,

Способ снижения интраоперационной кровопотери во время операции кесарево сечение с последующей миомэктомией путем применения гемостатической губки

Н. Я. Скрипченко, лікар акушер-гінеколог, д-р мед. наук, завідуюча відділенням впровадження та вивчення ефективності сучасних  технологій в акушерстві та перинатології  ДУ «ІПАГ НАМН України»

 В. Г. Тиха, лікар  акушер-гінеколог відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних  технологій в акушерстві та перинатології  ДУ «ІПАГ НАМН України»

З метою зниження інтраопераційної крововтрати під час операції кесарів розтин з наступною міомектомією нами  було застосовано Губку  гемостатичну.

Гестационный диабет: диагностика, лечение, противоречия

О. Березовська,  лікар-дослідник, акушер-гінеколог, Sinai Health System, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Unit, Toronto, Canada.

 

Відзначається недостатня вивченість гестаційного цукрового діабету – захворювання, яке діагностується вперше у ІІ або ІІІ триместрі вагітності і яке не проявляло себе до вагітності. Розглядаються поширеність та негативні наслідки гестаційного цукрового діабету,

Алгоритм акушерских действий при недостаточности обтурационной функции шейки матки

И. А. Жабченко, д-р мед. наук, проф., заведующая отделением патологии беременности и родов ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»,  Киев

В. Ф. Олешко, канд. мед. наук ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»,  Киев

В статье представлены современные взгляды на проблему формирования истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) у беременных женщин,

Особливості місцевого імунітету у жінок з невиношуванням вагітності

І. І Воробйова, В. Б.Ткаченко, С. М. Толкач,  А. А. Живецька-Денісова,
Н. В. Рудакова, Т. С. Наквасюк
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Мета дослідження – вивчити особливості місцевого імунітету у вагітних з невиношуванням та здорових вагітних жінок.  Обстежено 80 жінок. Основну  групу становили 50 жінок з невиношуванням в анамнезі,

12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH