Гіперплазія ендометрію. Огляд сучасних даних

Є. М. Полякова,
лікар акушер-гінеколог ЗОЗ «Пологовий будинок № 3», м. Запоріжжя

Список скорочень:

ГЕ – гіперплазія ендометрію
ЕІН – ендометріальна епітеліальна неоплазія
КЕ – карцинома ендометрію

Подано огляд останніх даних щодо гіперплазії ендометрію (ГЕ). Досліджено епідеміологію та патогенез розвитку гіперпластичних процесів ендометрію.

Сучасні можливості діагностики та лікування папіломавірусної інфекції шийки матки в жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я

Вл. В. Подольський,1 В. В. Подольський1,2, А. В. Дербак1,2
1ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»
2Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Список скорочень:

ЖФВ – жінки фертильного віку
ПРЗ – порушення репродуктивного здоров’я
ВПЛ – вірус папіломи людини
ПВЛ – папіломавірус людини
ПВІ – папіломавірусна інфекція
РШМ – рак шийки матки
PCNA – проліферативно-клітинно-нуклеарний антиген
СЕА – канцер-ембріональний антиген
ФНП – фактор некрозу пухлин
ХЗЗСО – хронічні запальні захворювання статевих органів

Збільшення кількості жінок фертильного віку,

Цитологічний скринінг раку шийки матки

О. П. Березовська, лікар-дослідник, акушер-гінеколог, відділення клінічних досліджень патології матері та плода Mount Sinai Hospital, Торонто, Канада

У статті розглянуто методи та технології скринінгу й діагностики передракових і ракових станів шийки матки. Зроблено висновок, що цитологічне дослідження залишається одним з найважливіших, оскільки воно показує реальний стан клітин епітелію шийки матки.

Синдром гіпергальмування яєчників. Корекція вторинної аменореї препаратом «Міоксель»

Н. В. Крячкова, канд. мед. наук, Т. О. Лоскутова, д-р мед. наук, Т. В. Демченко канд. мед. наук ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро Кафедра акушерства та гінекології Список скорочень: АМГ – антимюллерів гормон ГнРГ – гонадотропін-рилізинг-гормон ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення ІМЕ – індекс маси тіла КОК – комбіновані оральні контрацептиви ЛГ – [...]

Стресорне навантаження на організм жінок фертильного віку, що перенесли артифіційний аборт

1Вл. В. Подольський, 1,2 В. В. Подольський
1ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»
2Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Список скорочень:

  • АА – артифіційний аборт
  • ВГ – вегетативний гомеостаз
  • ЖФВ – жінки фертильного віку
  • ЗРЗ – зміни репродуктивного здоров’я
  • ПВГ – порушення вегетативного гомеостазу
  • РЗ – репродуктивне здоров’я
  • СВД – синдром вегетативної дисфункції
  • СДВНС – соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи

Наведено результати дослідження стресорного навантаження на організм жінок фертильного віку,

Нові підходи до післяопераційної реабілітації пацієнток репродуктивного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією

 В. Г. Марічереда, д-р. мед. наук., проф. кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету

Н. М. Рожковська, д-р. мед. наук., проф. кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету

Л. А. Товштейн, канд. мед. наук, доц. кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету,

Стан мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок фертильного віку, що перенесли артифіційний аборт, залежно від рівня стресорного навантаження

1Вл. В. Подольський, 1, 2В. В. Подольський, 1Т. О. Лисяна, 1І. Г. Пономарьова

1ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України».

2Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

 

Досліджено стан мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок фертильного віку, що перенесли артифіційний аборт,

Сучасний менеджмент синдрому полікістозних яєчників у пацієнток без ожиріння

Г. О. Ісламова, канд. мед. наук, гінеколог-ендокринолог

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

У статті наведений аналіз основних гормональних та обмінно-метаболічних порушень у жінок при СПКЯ без ожиріння на фоні сучасної терапії препаратом «Міоксель», що доводить його високу клінічну ефективність та безпечність. 

Роль вітаміну D у здоров’ї жінки. Огляд міжнародник досліджень

Н. К. Силина, 
канд. мед. наук, гинеколог-эндокринолог, 
старш. науч. сотруд. отделения медицинских 
и психосоциальных проблем здоровья семьи   
ГУ “Институт педиатрии, акушерства и гинекологии
им. акад. Е. М. Лукьяновой НАМН Украины”,
А. А. Дюмина, акушер-гинеколог

Существует ряд заболеваний, связанных с недостатком витамина D, которые оказывают большое влияние на здоровье и качество жизни женщины.

Консервативне лікування нетримання сечі в жінок за допомогою лазера

А. В. Лисецкий, врач высш. категор., дерматоонколог, дерматовенеролог, гл. врач Клинической академии лазерной медицины

Стрессовое недержание мочи  – распространенная жалоба женщин после родов или в связи с возрастными изменениями. Оно влияет на физический и психологический комфорт женщины, ее сексуальную удовлетворенность и является одной из основных причин гинекологической хирургии. Существует необходимость в эффективных неинвазивных альтернативах лечения.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH