Імуномодуляторні ефекти вітаміну D: теоретичні висновки та клінічні перспективи

Т. В. Радиш, наук. співроб. ДУ «Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

Традиційні уявлення про функцію вітаміну D як регулятора кальцієвого гомеостазу почали кардинально змінюватися  приблизно 40 років тому. Передусім завдяки тому, що експресію рецепторів вітаміну D і ферменту, який його активує (1-α-гідроксилази), знайшли в багатьох типах клітин,

Звичні втрати вагітності. Сучасний погляд на проблему (Інтерв’ю)

Незважаючи на численні наукові досягнення проблема звичних втрат вагітності (далі ЗВВ. – Прим. ред.) досі не втратила своєї актуальності, тому що зумовлює не тільки порушення репродуктивної функції жінки, а й негативно впливає на її психологічний та фізичний стан, обумовлює значне підвищення рівня перинатальної захворюваності та смертності. Багато проблемних питань щодо причин, діагностики та лікування ЗВВ сьогодні остаточно не вирішені. 

Погляд імунолога на значення імунограми в практиці лікаря

Т. В. Радиш, канд. біол. наук, наук. співроб. лабораторії імунології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

Як читати імунограму? Це запитання, мабуть, найчастіше звучить від практичних лікарів кожного разу, коли в доповідях, на семінарах, під час круглих столів йдеться про імунологічне обстеження. Зазвичай я обмежуюсь загальними підходами до клінічної інтерпретації результатів і зазначу,

Психологія репродуктивної сфери людини

А. В. Наконечная, руководитель Института Репродуктивной Перинатальной Психологии Психосоматики А. Наконечной, психолог, специалист по работе с психосоматикой, президент Украинской Ассоциации психосоматики репродуктивной перинатальной психологии, член президиума Украинской ассоциации репродуктивной медицины.

В своей работе я сталкиваюсь с множеством симптомов и болезней.  Но сегодня хочу поговорить об одном из наиболее часто встречаемых у моих пациентов нарушении – нарушении репродуктивного здоровья – и психологических проблемах,

Застосування клінічних протоколів. Погляд з Канади (Інтерв’ю)

На вопросы интервью отвечает Е. Березовская, врач-исследователь, акушер-гинеколог, Sinai Health System, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Unit, Toronto, Canada. 

 

 

– В Украине разрешено использовать во врачебной практике зарубежные протоколы лечения.  Это вызывает определенные опасения и резонанс в медицинском сообществе: какие протоколы можно использовать,

Гістосумісність та репродукція (Інтерв’ю)

Т. В. Радиш, канд. біол. наук, наук. співроб. лабораторії імунології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

– Тетяно Володимирівно, мабуть, у теперішній час немає лікаря, який би ніколи не стикався з терміном «гістосумісність», проте не зовсім зрозуміло, у чому полягає біологічна роль цього феномену.

– Гістосумісність фактично визначає імунологічну індивідуальність кожної особини і в загально біологічному сенсі спрямована на забезпечення виживання виду в умовах екзо- та ендогенної агресії.

Вплив факторів клітинного імунітету на репродукцію

На запитання відповідають:

С. М. Бакшеєв (С. М.), лікар акушер-гінеколог, репродуктолог, канд. мед. наук, завідувач жіночою консультацією Київського міського клінічного пологового будинку № 3

Б. В. Донськой (Б. В.), канд. біол. наук, співроб. лаб. імунології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

С. М.:

– Сергіє Миколайовичу,

Панические атаки. Ужас и красота творческого приспособления

Е. В. Мартовицкая, семейный врач, кардиолог, гештальт-терапевт

Побуждением  для написания данной статьи стали мои пациенты, обращения и страдания  которых заставили меня погрузиться в эту тему и изучать ее. Рост  количества обращений в моей собственной врачебной и психотерапевтической практике не оставляет меня равнодушной.

Люди с ПА –  первичные пациенты семейных врачей,

Психогенное бесплодие у женщин

Багрий. Д. О.,
врач акушер-гинеколог высшей категории, канд. мед наук,
руководитель Амбулатории семейной медицины «Юлия»

Уважаемые коллеги, сегодняшнюю статью хочу посвятить теме, которая является очень важной, но в то же время малоизученной в нашей стране – проблеме психогенного бесплодия!

Проблема бесплодия современного общества – общая проблема всего государства по причине сокращения численности населения.

Негормональные методы лечения климактерического синдрома при менопаузе

Н. Ф. Власенко, канд. мед. наук, врач-гинеколог высшей категории, заведующая акушерско-гинекологическим отделением медицинской сети «Добробут» Наступление менопаузы (как естественной, так и искусственной) у женщин зачастую сопровождается климактерическим синдромом, которому сопутствуют такие симптомы, как нерегулярные менструации, тревожность, вазомоторные симптомы, приливы, потливость, аномальные маточные кровотечения, диспареуния, вагинальная сухость, бессонница, снижение либидо, боль в суставах, абдоминальное ожирение и [...]

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH