Імундіале – натуральний імуномодулятор нового покоління

Правильне розуміння механізмів функціонування й регуляції імунної системи організму, а також тісно пов’язаних з нею нервової та ендокринної систем – запорука успішного лікування більшості патологій. Сучасний підхід до терапії захворювань передбачає обов’язкове вивчення імунологічного статусу пацієнта.

Реактивність імунної системи  значною мірою детермінує виникнення, перебіг і результат практично будь-якої хвороби. Останні наукові та клінічні дослідження демонструють тенденцію до збільшення кількості гострих і хронічних захворювань, спричинених первинною або вторинною недостатністю імунітету.

Первинні імунодефіцити є спадковими або набутими у внутрішньоутробному періоді, надзвичайно небезпечні і погано піддаються терапії. Спадкові форми характеризуються аутосомно-рецесивним або пов’язаним зі статтю  (а саме, з Х-хромосомою) типом успадкування. Набагато частіше зустрічаються вторинні (придбані) імунодефіцити.

 До причин їх виникнення відносять:

 • захворювання ендокринної системи (недостатність кіркової речовини надниркових залоз, порушення роботи щитовидної залози, порушення синтезу тропних гормонів гіпофізу, ліберинів і статинів гіпоталамусу);
 • незбалансоване харчування (білково-енергетична недостатність, авітамінози, споживання надмірної кількості ненасичених трансжирів і вуглеводів з високим глікемічним індексом);
 • негативний вплив навколишнього середовища (забруднення, іонізуюче і мікрохвильове випромінювання);
 • тривалий і як правило безконтрольний прийом лікарських засобів (у першу чергу, антинеопластичних, гормональних та антибактеріальних);
 • захворювання, що супроводжуються імунною недостатністю (цукровий діабет, СНІД, інфекційні захворювання);
 • «хвороби XXI століття»: перевтома, гіподинамія, хронічний стрес;
 • оперативні втручання і травматичні ушкодження.

Зважаючи на величезну кількість чинників, здатних призвести до виникнення імунодефіциту, логічно припустити, що кожна людина стикається з ризиком розвитку недостатності імунної системи. З огляду на дані обставини, проблема пошуку ефективних і водночас безпечних лікарських засобів для корекції імунодефіциту є вкрай актуальною.

До частих клінічних проявів імунодефіцитних станів відносять:

 • тривале загоєння посттравматичних і післяопераційних ран;
 • хронічний рецидивуючий перебіг інфекційно-запальних захворювань, зумовлених умовно-патогенною флорою;
 • доброякісні та злоякісні новоутворення різної локалізації;
 • частий розвиток аутоімунних та алергічних процесів.

Для корекції імунного статусу пацієнта, а також профілактики і лікування захворювань, викликаних дисфункцією імунної системи, використовуються імуномодулятори – препарати, які чинять регулюючий вплив на імунну систему. Сьогодні найбільш широко застосовуються натуральні імуностимулятори, які, на відміну від синтетичних, не виявляють токсичного впливу на організм і характеризуються мінімальним ризиком розвитку побічних реакцій. Даним вимогам повністю відповідають засоби на основі бета-глюканів (клас generally recognized as safe (GRAS) згідно з U.S. Food and Drug Administration).

Сучасний комплексний препарат ІмундіалеТМ містить два найбільш потужні природні імуномодулятори – бета-глюкани та ехінацею пурпурову. 1 капсула препарату містить 200 мг бета-1,3-1,6-глюканів і 100 мг екстракту ехінацеї пурпурової.

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТА-ГЛЮКАНІВ

Бета-глюкани – клас високоефективних імуномодулюючих агентів, які широко застосовуються в медицині. Вони є  полімерними вуглеводами, які складаються з D-стереоізомерів глюкози. Бета-1,3-1,6-глюкан – натуральні сполуки, які входять до складу клітинної стінки грибів і дріжджів. По суті, молекула бета-глюкану складається з основного довгого ланцюжка молекул D-глюкози, з’єднаних бета-1,3-зв’язками, і бічних коротких ланцюгів, також з’єднаних бета-1,3-зв’язками. Основний і бічні ланцюжки пов’язані між собою за допомогою бета-1,6-зв’язку.

Тип, конфігурація і просторова конформація бета-глюканів багато в чому визначають їх імуномодулюючу активність. Цей факт підтверджується тим, що, наприклад, альфа-глюкани не проявляють імуномодулюючий ефект. Пояснюється це наявністю великої кількості альфа-глюканази в організмі людини. У той же час периферична кров, тканини тварин і людини повністю позбавлені бета-глюканази, відповідно, бета-глюкани не схильні до гідролізу і чинять  імуномодулюючу дію.

Крім просторової конфігурації, біологічна ефективність бета-глюканів безпосередньо залежить від коефіцієнта розчинності у воді, ступеня розгалуженості бічних ланцюгів полімерних вуглеводів, а також їхньої молекулярної маси. Показано, що збільшення молекулярної маси полісахаридів збільшувало потреби макрофагів в енергетичному забезпеченні, а також стимулювало синтез ферментів у лізосомах і цитокінінах. Також встановлена пряма кореляція між розчинністю бета-глюканів і їхньою здатністю до активації макрофагів.

Ефект бета-глюканів строго дозозалежний: рекомендована добова доза становить 1–5 мг на 1кілограм маси тіла. Значення, які виходять за визначені рамки, нівелюють біологічну активність бета-глюканів. Дослідження фармакокінетики бета-глюканів дало можливість зробити висновок про те, що зазначені довголанцюгові вуглеводи після потрапляння в організм гідролізуються неповністю, в організмі людини практично не засвоюються та елімінуються переважно з сечею.

ОСНОВНІ ФАРМАКОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТА-ГЛЮКАНІВ

 Вивченню фармакодинамики бета-глюканів присвячено багато дослідницьких робіт. У цілому, бета-глюкани характеризуються як натуральні імуностимулятори широкого спектра активності і рекомендуються до застосування в комплексній терапії бактеріальних, грибкових, вірусних і паразитарних захворювань. Крім того, встановлено, що вони знижують ризик розвитку злоякісних новоутворень, надають антиоксидантний і радіопротекторний ефекти.

Механізм імуностимулюючої дії бета-глюканів вже докладно вивчений. Він обумовлений наявністю на поверхні макрофагальних клітин спеціальних глюканових рецепторів, які міцно зв’язуються з бічним ланцюгом молекули бета-глюканів і стимулюють макрофаги. Надалі, через активацію макрофагів здійснюється каскад біохімічних реакцій, спрямованих на стимуляцію захисних властивостей організму.

Основна точка докладання бета-глюканів – система мононуклеарних фагоцитів (тканинних макрофагів, ретикулоендотеліальна система). До неї належать альвеолярні макрофаги, клітини Купфера в печінці, макрофаги лімфатичних вузлів, селезінки, червоного кісткового мозку, черевні макрофаги, а також клітини мікроглії. Бета-глюкани-1,3 утворюють зв’язок з рецептором тканинного макрофага за принципом ключа і замка, що забезпечує проліферативну активність макрофагів і моноцитів, за допомогою чого реалізується комплексна активізація імунної системи організму. Дослідження показують, що крім класичного шляху активації макрофагальної системи, існує й альтернативний шлях. Він опосередкований активацією С3а-  або С3б-компонента системи комплементу.

ГЕМОПОЕТИЧНА ФУНКЦІЯ БЕТА-ГЛЮКАНІВ

З макрофагальной активацією тісно пов’язана кроветворная функція організму. У ряді досліджень встановлено гемопоез індукуючий ефект бета-глюканів, підтвердженням чого є збільшення маси і об’єму органів, які багаті на клітини системи тканинних макрофагів.

Шлях і спосіб введення бета-глюканів не впливає на їхній розподіл у тканинах організму. Після введення в організм бета-глюкани насамперед захоплюються макрофагами селезінки. Це призводить до підвищеної продукції і виділення колонієстимулюючих факторів росту, завдяки чому в периферичній крові підвищується кількість попередників гранулоцитарно-макрофагального ряду. Також індукується гранулоцитарно-макрофагальна лінія червоного кісткового мозку і збільшується кількість ядерних клітин. Поряд з підвищеним синтезом колонієстимулюючого фактора зростання, підвищується продукція еритропоетинів. Описана властивість бета-глюканів стимулювати кровотворну функцію  після тривалого впливу на людину іонізуючого випромінювання. Полісахариди достовірно відновлюють кровотворення в організмі, який зазанав радіоактивного випромінювання, і знижують ймовірність летального результату.

ДІЯ БЕТА-ГЛЮКАНІВ НА ГУМОРАЛЬНУ ЛАНКУ ІМУНІТЕТУ

Крім активізації фагоцитарної функції макрофагів, бета-глюкани за допомогою тих же макрофагів потенціюють синтез медіаторів і біологічно активних субстанцій – цитокінів, лімфокінів, інтерферонів, імуноглобулінів, білків гострої фази (с-реактивний білок, церулоплазмін, альфа 1-антитрипсин, альфа 2-макроглобулин, гаптоглобин, лактоферин, а також компоненти С1-С4, С9 системи комплементу). Імуноглобулін М забезпечує первинну імунну відповідь, імуноглобулін G бере участь у реакціях нейтралізації токсинів, реалізує фагоцитоз і реакції зв’язування комплементу. Пероральне застосування бета-глюканів у дослідженнях супроводжувалося підвищенням рівня концентрації в плазмі крові імуноглобуліну А, що забезпечує місцевий імунітет.

Встановлена індукція синтезу інтерлейкінів: макрофагальний інтерлейкін-1; інтерлейкін-2, що індукує розмноження лімфоцитів і стимулює їхню активність; інтерлейкін-3 (фактор росту базальних гранулоцитів); інтерлейкін-4 (стимулятор синтезу B-лімфоцитів і, відповідно, плазмоцитів); інтерлейкін-5 (що забезпечує дозрівання еозинофілів); інтерлейкін-6 (індуктор епітеліоцитів печінки).

Підвищена продукція фактора некрозу пухлин-альфа (ФНП-альфа) забезпечує захист від внутрішньоклітинних паразитів і вірусів, стимулює продукцію лімфоцитів, інтерлейкінів, надає туморицидний ефект. Крім цього, відзначається зниження рівня простагландинів і імуносупресивних речовин.

ДІЯ БЕТА-ГЛЮКАНІВ НА КЛІТИННУ ЛАНКУ ІМУНІТЕТУ

Емпірично встановлено посилення фагоцитарних властивостей організму, збільшення числа макрофагів як у кількості, так і в обсязі, індукція їхнього бактерицидного, цитотоксичного і цитостатичного ефектів. Бета-глюкани чинять регулюючий вплив на всі субпопуляції лейкоцитів. Стимулюють синтез Т-лімфоцитів-хелперів (CD4-лімфоцитів) і Т-лімфоцитів-кілерів (CD-8-лімфоцитів) з паралельним збільшенням рівня концентрації цитокінів та фактора некрозу пухлин-альфа. Крім цього, бета-глюкани підвищують концентрацію натуральних кілерів, які використовують в якості рецепторів свої антигени головного комплексу гістосумісності. Це забезпечує цитотоксичність проти пухлинних клітин, а також клітин, заражених вірусами. Також  дослідженнями підтверджені: стимуляція ефекту кооперації між Т-лімфоцитами і B-лімфоцитами, зниження ризику розвитку аутоімунних реакцій.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ

Ехінацея пурпурова належить до адаптогенів – фармакологічної групи біологічно активних речовин, які тонізують організм, нормалізують функцію центральної нервової системи, підвищують фізичні та інтелектуальні показники, а також неспецифічну резистентність організму.

Серед всіх адаптогенів ехінацея проявляє найбільш виражений імуномодулюючий, а також протизапальний та антимікробний ефекти. Основна діюча речовина ехінацеї – комплекс полісахаридів, які проявляють імуностимулюючу активність. Фармакологічні дослідження даної речовини виявили стимулюючий вплив ехінацеї на клітинний і гуморальний імунітет. Екстракт ехінацеї пурпурової підвищує рівень синтезу нейтрофілів і макрофагів, забезпечує підвищену продукцію інтерлейкіну-1, потенціює трансформацію B-лімфоцитів в активні плазмоцити, регулює функціонування CD-4 лімфоцитів.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ІМУНДІАЛЕТМ

Оригінальна комбінація двох натуральних імунотропних речовин – бета-глюканів та екстракту ехінацеї в оптимально підібраних дозах обумовлює імунокорегуючу дію препарату і покращує результати терапії при різних патологічних станах. Використання в препараті очищених дріжджових бета-глюканів (бета-глюкани 1,3 і 1,6 – 70 %) Gold Cell Beta Glucan, виробництва відомої у всьому світі компанії BIORIGIN, гарантує високу якість і безпеку препарату.

 • Ефективність. Достовірно покращує прогноз захворювання, скорочує термін лікування, запобігає розвитку ускладнень і рецидивів.
 • Комплексність. Проявляє стимулюючу дію на всі ланки гуморального і клітинного імунітету.
 • Безпека. Не проявляє токсичного впливу на організм і має мінімальний ризик розвитку побічних ефектів, завдяки наявності у складі тільки натуральних компонентів.
 • Універсальність. ІмундіалеТМ має широкий спектр показань і може застосовуватися в комплексній терапії інфекційних, запальних, алергічних, аутоімунних захворювань і неопластичних процесів.
 • Зручність застосування. Рекомендоване дозування препарату – 1 капсула 1 раз на добу.
 • Доступна ціна препарату. Один день лікування коштує всього лише 8 гривень*.

(*На момент публікації матеріалу)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH