Юридична консультація

Чи передбачені пільги для медичних працівників, які є багатодітними батьками?

Ч. 3 ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства» передбачені такі пільги багатодітним сім’ям:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) у межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в житловому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі скрапленого, у межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Крім цього, окремі види пільг передбачені іншими законами, зокрема:

1) матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною (при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку) у випадку виходу на пенсію за віком, за інвалідністю, по втраті годувальника та за вислугою років у розмірі від 35 до 40 %  прожиткового мінімуму (п. 8 ст. 1 Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»).

2) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

3) платник податку, який має і виховує трьох або більше дітей, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 200 % від половини суми мінімальної заробітної плати у розрахунку на кожну таку дитину (ст. 6 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» ).

Таким чином, законодавством України не передбачено спеціальних пільг для багатодітних сімей саме медичних працівників. Такі сім’ї користуються пільгами на загальних підставах, тобто тими, які передбачені для багатодітних сімей.

Які дії повинен вчинити лікар у разі відмови батьків від лікування дитини, що може стати причиною погіршення стану її здоров’я та призвести до настання тяжких наслідків?

Відповідно до цивільного законодавства України законними представниками своїх малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей є батьки (усиновлювачі) (ст. 242 Цивільного кодексу України).

Основами законодавства України про охорону здоров’я також передбачено, що стосовно пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їхніх законних представників.

У Сімейному кодексі України закріплене як право, так і обов’язок обох батьків вирішувати питання виховання і розвитку дитини, у тому числі його медичного обслуговування (ст. 150, 157).

Підстави повноважень, права і обов’язки осіб, які є законними представниками дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначені в Сімейному кодексі України. Зокрема, такими представниками в правовідносинах з медичним закладом і медичним персоналом є: а) патронатний вихователь; б) прийомні батьки; в) батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. Зазначені особи мають право приймати рішення про медичне обслуговування дитини, якою вони опікуються. І саме вони відповідають за наслідки їх відмови від лікування дитини.

Звичайно, лікар не може змусити пацієнта, у тому числі і законного представника дитини, прийняти медичну допомогу. Однак, у разі відмови законного представника від необхідного медичного втручання, п. 5 ст. 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування. Відповідно до законодавства ці органи покликані захищати інтереси дитини, у тому числі і від батьків, опікунів, піклувальників.

Таким чином, у разі відмови батьків від лікування дитини, що може стати причиною погіршення стану її здоров’я та призвести до настання тяжких наслідків, лікар повинен повідомити про факт відмови органи опіки та піклування.

Чи мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці акушерка,  яка  працює в стаціонарі пологового будинку?

Відповідно до ст. 74 Кодексу законів про працю України громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

За загальним правилом щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. Право на щорічну відпустку повної тривалості (не менш як 24 календарних дні) виникає в працівника після закінчення шести місяців безперервної роботи в закладі.

Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам:

1) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

2) за особливий характер праці;

3) в інших випадках, передбачених законодавством.

Ст. 8 Закону України «Про відпустки» передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дається право на щорічну додаткову відпустку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  від 17.11.1997 року                 № 1290, акушерка, яка працює у стаціонарі пологового будинку,  має право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів.

Крім того, Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, робіт, професій і посад. Тобто тривалість додаткової відпустки визначається пропорційно до фактично відпрацьованого в особливих умовах часу.

Таким чином, ви маєте право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів.

На запитання читачів відповідають юристи Юридичного бюро Олени Бабич

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH