Всеукраїнська науково-практична конференція «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику»

Упродовж двох днів (02–03 березня 2017 року)  у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» тривала Всеукраїнська науково-практична конференція «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів у клінічну практику». На захід, що був внесений до реєстру МОЗ України Всеукраїнських науково-практичних конференцій, прибули понад 350 учасників – науковці провідних ВНЗ України, заступники головних лікарів з питань охорони материнства і дитинства, обласні та районні акушери-гінекологи, завідувачі жіночими консультаціями, практикуючі акушери-гінекологи, терапевти, кардіологи, ендокринологи, лікарі загальної практики – сімейної медицини.

Форум зібрав гостей з Київської, Одеської, Львівської, Харківської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Черкаської, Чернівецької, Миколаївської, Тернопільської областей. Із них 22 професора, 12 обласних позаштатних спеціалістів, понад 30 завідувачів відділень. Родзинкою конференції став майстер-клас «Алгоритми надання допомоги при невідкладних станах в акушерстві. Особливості командної роботи», який проводився на базі симуляційно-тренінгового центру ТДМУ. Лікарі-учасники мали можливість не лише почути алгоритми надання невідкладної допомоги та проведення реанімації при невідкладних станах в акушерстві, але і самостійно потренуватися на найсучасніших тренажерах. Зі вступним словом від імені ректора ТДМУ виступив проректор з наукової роботи – проф. Кліщ Іван Миколайович. Він побажав усім присутнім плідної праці, цікавого спілкування й приємних вражень від перебування на Тернопіллі, а також підкреслив пріоритетність служби охорони материнства та дитинства в процесі реформування системи охорони здоров’я України. Він з гордістю поділився з присутніми здобутками та новаціями в науковому та навчальному процесі Тернопільського державного медичного університету, які відбулися останніми роками, досягненнями щодо реформування медичної галузі краю. Успіху та плідної праці в роботі пленарних і секційних засідань він побажав усім учасникам форуму.

З великою цікавістю приймала аудиторія привітання гостей – заступника начальника головного управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Лідію Зіновіївну Чайківську.

Організаторами форуму стали кафедра акушерства та гінекології № 2 (завідувач кафедри д-р. мед. наук, проф. Світлана Миколаївна Геряк), кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги (завідувач кафедри заслужений діяч науки і техніки України, д-р. мед. наук, проф. Микола Іванович Швед).

Конференція проходила під егідою МОЗ України – Головного позаштатного спеціаліста МОЗ України з акушерства та гінекології Заслуженого лікаря України, член-кореспондента НАМН України, професора Камінського В’ячеслава Володимировича, ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» – Президента ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», Лауреата державної премії України, академіка НАМН України, д-ра. мед. наук, проф. Запорожана Валерія Миколайовича.

На сьогодні залишаються актуальними питання розвитку акушерства та гінекології як галузі медицини в сучасних скрутних умовах. Обговорювались нові наукові та практичні напрями та перспективи подальшого розвитку акушерства та гінекології, співпраця з іншими спеціалістами. Ще не до кінця вирішеними залишаються питання етіології, патогенезу, ранньої діагностики та адекватного лікування і профілактики основних терапевтичних захворювань, у тому числі і їхні особливостей при вагітності. Саме особливостям ведення вагітності на фоні серцево-судинної, легеневої, ниркової, печінкової та ендокринної патології і були присвячені доповіді провідних вчених України в галузі акушерства та гінекології, невідкладної та екстреної медичної допомоги, внутрішньої медицини, анестезіології та реанімації.

За період роботи конференції було проведено два пленарні, 6 секційних засідань, майстер-клас. Загалом було висвітлено і обговорено 115 доповідей і повідомлень, які стосуються клінічних протоколів ведення акушерсько-гінекологічної патології, спільних аспектів та напрямів роботи акушерсько-гінекологічної та терапевтичної служби  в Україні.

Гостями форуму порушувалися нйважливіші проблеми акушерства, гінекології, внутрішньої медицини в акушерсько-гінекологічній клініці.

Найбільша зацікавленість аудиторії була направлена на аналіз результатів багаторічного впровадження клінічних протоколів у практику роботи лікарів на етапах надання медичної допомоги, висвітлений професором Пироговою Вірою Іванівною. Ефективність застосування найбільшої кількості розроблених та впроваджених клінічних протоколів підтверджується достовірним зниженням частоти акушерських ускладнень та рівнем материнської і перинатальної смертності.

Важливим аспектом у профілактиці материнських втрат є своєчасне прогнозування, профілактика та терапія ускладнень у жінок із аномальною інвазивною плацентою, що представив професор Голяновський Олег Володимирович. Обговорили і питання інтенсивної терапії кровотеч в акушерстві, вплив інфузійних розчинів на роділлю та плід під час кесарського розтину, що було представлено від колективу авторів під керівництвом головного позаштатного спеціаліста з акушерської анестезіології, професора Ткаченка Руслана Опанасовича.

Головними напрямами наукових виступів були проблеми гормональної та негормональної підтримки гомеостазу жінок із мастопатією (професор Геряк Світлана Миколаївна), проблеми діагностики та лікування гіперандрогенних станів (професор Рєзніков Олександр Григорович, професор Дубчак Алла Єфремівна).

Велика увага приділена проблемі ведення вагітності та її супроводу  у жінок з антифосфоліпідним синдромом, яку представила професор Галич Світлана Родіонівна.

Питання репродуктивного здоров’я у жінок із синдромом полікістозних яєчників, ендометріозом обговорювалось після доповідей професора Юзька Олександра Михайловича.

Окреме зацікавлення викликали виступи професора Шведа Миколи Івановича щодо особливостей лікування залізодефіцитних анемій різної етіології та впровадження уніфікованого клінічного протоколу.

Розглядались і нові підходи до профілактики інфекційно-запальних ускладнень в акушерсько-гінекологічній практиці, сучасні рекомендації щодо лікування порушень менструального циклу, гормональні аспекти розвитку гінекологічної патології, аномальних маткових кровотеч та застосування інноваційних форм прогестерону в її лікуванні, перинатальні інфекції, їхня роль в акушерстві, можливості лікування та прогнозу реалізації внутрішньоутробної інфекції, діагностика та лікування фіброзу печінки.

Детальний аналіз першопричин, що об’єднує акушерські ускладнення та захворювання у жінок, які поза вагітністю належать до компетенції абсолютно різних фахівців – представників багатьох самостійних клінічних дисциплін, визначається багатьма факторами, серед яких одним з основних і обов’язкових є командне співробітництво акушера-гінеколога, фахівця з екстрагенітальної патології (кардіолога, терапевта, сімейного лікаря) і пацієнтки дасть можливість досягти позитивного результату вагітності у жінок з важкою соматичною патологією.

Одним з найбільш цікавих для делегатів конференції пунктів наукової програми виявився майстер-клас «Алгоритми надання допомоги при невідкладних станах в акушерстві. Особливості командної роботи». Кожен з учасників мав нагоду потренуватись на найсучасніших фантомах та удосконалити свої професійні навички.

Учасники форуму в конструктивній діловій атмосфері обговорили широке коло питань. Значну увагу приділили проблемам невідкладних станів в акушерстві та гінекології, інтенсивній терапії критичних станів, новим підходам до профілактики та лікування невиношування вагітності, проблемі передчасних пологів, патології шийки матки тощо.

За результатами конференції було прийнято резолюцію щодо шляхів підвищення рівня діагностики, прогнозування та лікування жінок з екстрагенітальними захворюваннями, ускладненими пологами, забезпечення репродуктивного здоров’я жінок у різні періоди їхнього життя, ефективної співпраці з фахівцями  терапевтичних та акушерсько-гінекологічних стаціонарів та на рівні первинної ланки надання медичної допомоги в Україні.

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH