Рак шейки матки в фокусе внимания гинекологов ( Интервью )

За даними ВООЗ, у країнах, що розвиваються,  рак шийки матки (РШМ) посідає друге місце в загальній структурі захворюваності на рак. Так, у 2018 р. його було діагностовано у 570 тис. жінок. І в тому ж році від нього померло 311 тис. осіб. Понад 85 % – це жительки країн з низьким та середнім рівнем доходу.

Вакцинация и беременность: современные представления против устаревших взглядов ( Интервью)

Останніми роками в Україні склалася вкрай несприятлива епідемічна ситуація, що пов’язана передусім з високою захворюваністю на кір. У групі ризику опиняються не лише діти, а й інші верстви населення. На особливу небезпеку наражаються жінки фертильного віку. У зв’язку з цим перед медичною спільнотою постає низка питань: які особливості ведення вагітності в умовах епідемії кору,

Правовая защита врача в Украине: проблемы, нюансы, решение (Интервью)

На запитання відповідає Олена Бабич, адвокат, експерт у галузі медичного права, керівник Адвокатського бюро Олени Бабич

— Чи існує реальна система захисту лікарів в Україні?

— Як такої системи захисту лікарів на державному рівні в Україні не існує. Є низка нормативно-правових актів, положення яких частково покликані захищати права та інтереси лікарів.

Репродуктивна хірургія та оперативні втручання. МЦ «Мати та Дитина»

Зовсім нещодавно медичний центр «Мати та Дитина» відкрив нове, сучасне та оснащене за останніми технологіями хірургічне відділення. Сервіс та високі стандарти обслуговування роблять перебування пацієнтів у медичному центрі максимально комфортним, а провідні фахівці в царині оперативної гінекології надають послуги з лікування гінекологічної патології з застосуванням як малоінвазивної хірургії,

Вплив факторів клітинного імунітету на репродукцію

На запитання відповідають:

С. М. Бакшеєв (С. М.), лікар акушер-гінеколог, репродуктолог, канд. мед. наук, завідувач жіночою консультацією Київського міського клінічного пологового будинку № 3

Б. В. Донськой (Б. В.), канд. біол. наук, співроб. лаб. імунології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

С. М.:

– Сергіє Миколайовичу,

Бути лікарем складніше, ніж стати ним. Особливо в Україні…

Інтерв’ю з В. І. Медведем, член-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф., керівником відділення внутрішньої патології вагітних Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України

— Екстрагенітальні захворювання та вагітність. На сьогодні існують хвороби, що несумісні з вагітністю або визначають украй високий ризик материнської смертності. Дії лікаря у такій ситуації: рекомендувати переривання чи йти на ризик?

Пологова реформа: на що слід чекати медикам та породіллям

Нова медична реформа стала новим приводом для дискусій. Особливо  гострі питання  викликає введення платних пологів. Хтось вважає ці зміни кроком до  покращення, дехто називає їх профанацією. Що насправді принесуть чергові політичні інновації?

Одним з кроків до великих змін має стати внесення поправок до закону № 6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Хирургическая коррекция ИЦН – профилактика или лечение?

За последние годы отмечается рост частоты невынашивания беременности, что связано с увеличением числа многоплодных беременностей, использованием вспомогательных репродуктивных технологий, распространением урогенитальных инфекций, гормональных нарушений, патологии свертывающей системы крови и другими причинами. Данная проблема приобретает особую актуальность с учетом   не только медико-биологической значимости, а и социально-экономической, что связано с увеличением процента рождения недоношенных детей и их дорогостоящей реабилитацией,

Экстрагенитальная патология и беременность

Интервью Медведь В. И., член-корр. НАМН Украины, д-р мед. наук, проф., руководитель отделения внутренней патологии беременных Института педиатрии, акушерства, и гинекологии НАМН Украины

Проблемы, обусловленные экстрагенитальной патологией, во многом определяют увеличение числа осложнений во время беременности и родов, младенческой и материнской смертности и в равной мере касаются как состояния здоровья матери,

Сохранение репродуктивного здоровья женщины

Каминский В. В., член-корр., д-р мед. наук, проф., заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии НМАПО имени П. Л. Шупика, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, главный внештатный специалист МЗ Украины по акушерству и гинекологии.

В условиях экономической нестабильности, падения рождаемости и высокого уровня общей смертности проблемы охраны и сохранения репродуктивного здоровья населения приобретают особую медико-социальную значимость.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH