Особливості порушення сперматогенезу у чоловіків з безпліддям: диференційований підхід до використовуваних методик ДРТ

А. О. Куценко,  лікар уролог-андролог,
Головний лікар Інституту репродуктивної медицини,
Клініка професора Дахно Ф. В.

У роботі представлені результати аналізу спермограм чоловіків з безпліддям у 420 подружніх пар, які звернулися в 2013–2015 рр. до Інституту репродуктивної медицини (м.Київ) для запліднення з метою відновлення фертильності. Виявлено особливості параметрів залежно від використовуваних програм допоміжних репродуктивних технологій.

Аналіз ефективності застосування програми IMSI при заплідненні in-vitro

А. О. Куценко,
лікар уролог-андролог,
Головний лікар Інституту репродуктивної медицини,
Клініка професора Дахно Ф. В.

У роботі представлені результати використання програми ІМSI при екстракорпоральному заплідненні в 100 випадках при чоловічому безплідді. Пари обстежувалися і лікувалися в Інституті репродуктивної медицини (м. Київ) в 2013–2015 рр. Діагнози верифіковані, допомога надавалася в рамках стандартних клінічних протоколів.

Інсемінація спермою чоловіків: результати відновлення фертильності у подружніх пар з чоловічим безпліддям

А. О. Куценко,
лікар уролог-андролог,
Головний лікар Інституту репродуктивної медицини,
Клініка професора Дахно Ф. В.

У статті проаналізовано результати відновлення дітородної функції у 140 подружніх пар з чоловічим безпліддям, яким у 2013–2015 рр. в Інституті репродуктивної медицини (м. Київ) була застосована програма інсемінації спермою чоловіка.

Встановлено,

Результати застосування програми інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда при заплідненні in-vitro

А. О. Куценко,
лікар уролог-андролог,
Головний лікар Інституту репродуктивної медицини,
Клініка професора Дахно Ф. В.

Резюме. У статті наведено результати аналізу ефективності методики інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда (ІСSI) при проведенні запліднення in-vitro. Обсяг дослідження представлений 180 парами з чоловічим фактором безпліддя, яким була надана медична допомога на базі Інституту репродуктивної медицини (м.

Загальна характеристика чоловіків з безпліддям, які скористалися допоміжними репродуктивними технологіями для запліднення IN-VITRO

А. О. Куценко, лікар уролог-андролог, головний лікар Інституту репродуктивної медицини (Клініка професора Дахно Ф. В.)

Резюме. Стаття присвячена особливостям безпліддя подружньої пари, яке обумовлено чоловічим фактором. Проаналізовано 420 випадків звернень за допоміжними репродуктивними технологіями (ДРТ) в Інститут репродуктивної медицини (м. Київ), де 140 пар скористалися методом інсемінації спермою чоловіка, 180 – інтрацитоплазматичною ін’єкцією сперматозоїда і 100 – інтрацитоплазматичною ін’єкції морфологічно відібраного сперматозоїда.

Цілісність ДНК сперматозоїдів – новий маркер чоловічої фертильності

І. С. Чорнокульський,  лікар-уролог,  андролог, канд. мед. наук
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державне управління справами
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
М. І. Бойко, лікар-андролог, сексопатолог, проф., д-р.  мед. наук
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Сталий розвиток суспільства будь-якої країни,

Місце десмопресину в лікуванні пацієнтів з гемофілією А та хворобою віллебранда

І. Р. Гартовська
Національна академія післядипломної освіти ім.  П. Л. Шупика
Науково-практичний журнал «Сімейна медицина» № 3 (59), 2015

Резюме

У статті викладені відомості про десмопресин, його застосування при гемофілії А, хворобі Віллебранда та інших коагулопатіях.

Ключові слова: десмопресин, гемофілія А, хвороба Віллебранда.

ВСТУП

Гемофілія А та хвороба Віллебранда належать до генетично детермінованих захворювань.

Оптимізація підшкірної ін’єкції антагоністу рецепторів гонадотропін-рилізинг-гормону дегареліксу

Джек Баркін, д-р мед. наук (Jack Barkin, MD) 1, Шеллі Бертон, медична сестра (Shelley Burton, RN)2, Керол Ламберт, д-р мед. наук (Carole Lambert, MD)3 1 Кафедра хірургії, Університет Торонто, Торонто, Онтаріо, Канада. 2 Група клінічних досліджень «Toronto Urology Clinical Study Group», Торонто, Онтаріо, Канада. 3 Відділення радіаційної онкології, госпіталь Нотр-Дам, Монреаль, Квебек, Канада. © The [...]

Клинический эффект от переключения с агониста ЛГРГ на антагонист ЛГРГ у больных кастрат- резистентным раком предстательной железы и уровнем тестостерона в сыворотке крови ≥ 20 нг/дл

Была выполнена проспективная оценка эффективности перехода с агониста ЛГРГ на антагонист ЛГРГ у пациентов с кастрат-резистентным раком предстательной железы.

Ефективність використання препарату Fertilovit MT у лікуванні чоловіків з порушенням репродуктивної функції

Непліддя у шлюбі – надзвичайно важлива особистісна, медико-біологічна, соціальна і демографічна проблема сьогодення для багатьох країн світу.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH