Роль і значення порушень тиреоїдного статусу у виникненні ускладнень вагітності та пологів у жінок, оперованих на серці

Ісламова О. В. канд. мед. наук, пров. наук. співроб. відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «ІПАГ НАМНУ» Кирильчук М. Є. д-р мед. наук, голов. наук. співроб. відділення внутрішньої патології вагітних  ДУ «ІПАГ НАМНУ» Резюме У статті наведені результати дослідження тиреоїдного гемостазу у вагітних, оперованих на серці, що дозволило визначити мінімальну дисфункцію тиреоїдного статусу яке сприяє розвитку [...]

Огляд зарубіжної літератури

РАННІЙ ПОЧАТОК МЕНОПАУЗИ ОЗНАЧАЄ ПІДВИЩЕНИЙ РИЗИК СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Згідно з даними нових досліджень,  жінки з передчасним або раннім початком менопаузи – до 40 років – мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

«Наше дослідження виявило, що за віком настання менопаузи можна передбачити майбутні серцево-судинні хвороби та смертність від них у період після менопаузи.

Місце десмопресину в лікуванні пацієнтів з гемофілією А та хворобою віллебранда

І. Р. Гартовська
Національна академія післядипломної освіти ім.  П. Л. Шупика
Науково-практичний журнал «Сімейна медицина» № 3 (59), 2015

Резюме

У статті викладені відомості про десмопресин, його застосування при гемофілії А, хворобі Віллебранда та інших коагулопатіях.

Ключові слова: десмопресин, гемофілія А, хвороба Віллебранда.

ВСТУП

Гемофілія А та хвороба Віллебранда належать до генетично детермінованих захворювань.

История роддомов Киева

Первые роддомы в Киеве появились в конце XIX века, когда акушерство стало самостоятельно развивающейся наукой с собственными научными школами и видными учеными, признанными не только в своем отечестве, но и за рубежом. А до этого времени женщины производили на свет потомство дома, очень часто даже без врачебной помощи. В родах помогали повивальные бабки,

Імундіале – натуральний імуномодулятор нового покоління

Правильне розуміння механізмів функціонування й регуляції імунної системи організму, а також тісно пов’язаних з нею нервової та ендокринної систем – запорука успішного лікування більшості патологій. Сучасний підхід до терапії захворювань передбачає обов’язкове вивчення імунологічного статусу пацієнта.

Реактивність імунної системи  значною мірою детермінує виникнення, перебіг і результат практично будь-якої хвороби. Останні наукові та клінічні дослідження демонструють тенденцію до збільшення кількості гострих і хронічних захворювань,

Вроджені вади серця: виживання та повноцінне життя

С. О. Сіромаха, канд. мед. наук
головний лікар ДУ «НІССХ НАМНУ»

З патологіями серцево-судинної системи різного ступеня тяжкості живе майже 60 % українців. Смертність від цих захворювань сягає 68 % у загальній структурі смертності. Саме тому ми не можемо обійти проблему серцево-судинних захворювань у номері журналу,

Современный подход к выбору тактики лечение урогинекологических патологий

Н. Ф. Власенко, канд. мед. наук, врач-гинеколог высшей категории Заведующая акушерско-гинекологическим отделением медицинской сети «Добробут» Резюме В статье описан современный подход к тактике лечения урогинекологический патологий у женщин. Сделан акцент на   медико-социальном аспекте данной проблемы, описана тактика лечения урогинекологических патологий с помощью методов пластической хирургии влагалища. Ключевые слова: пролапс гениталий, стрессовое недержание мочи, нестабильность детрузора, [...]

Современные возможности восстановления слизистой оболочки влагалища и устранение симптомов вагинального дискомфорта при лечении неспецифических кольпитов

В. Ю. Радько, акушер-гинеколог  первой  категории, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог. Резюме: В статье описывается влияние локального применения  липосомного геля Муважель® на восстановление слизистой оболочки влагалища  и устранение симптомов вагинального дискомфорта при лечении неспецифических кольпитов. Ключевые слова: неспецифический кольпит, вульвовагиниты, вагинальный дискомфорт, антибактериальная и восстановительно-репаративная комплексная терапия. ВВЕДЕНИЕ Воспалительные заболевания влагалища продолжают оставаться актуальной проблемой современной гинекологии и [...]

Репродуктивная система и патология щитовидной железы. Беременность и особенности прегравидарной подготовки.

А. О. Исламова , канд. мед. наук, врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог ГУ «ИПАГ НАМНУ», отделение эндокринной гинекологии Заболевания щитовидной железы широко распространены среди населения многих стран. Частота данной патологии составляет 8 % взрослого населения земного шара, и данная статистика ежегодно возрастает.  Актуальность проблемы заболеваний щитовидной железы (ЩЖ)  у женщин в Украине крайне велика. Это связано и [...]

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH