Чи можуть дієтичні добавки запобігти гестаційному цукровому діабету?

Дональд Р. Коустан, доктор медицини*
DOI: 10.2337 / dc12-2505
*Департамент акушерства та гінекології медичної школи Уоррена Альперта від Браунського Університету, материнської та фетальної медицини, лікарні для жінок і новонароджених штату Род-Айленд, Провіденс, штат Род-Айленд.

Чутливість до глюкози, характерна для гестаційного цукрового діабету на початку вагітності або під час виявлення перших її ознак,

Хирургическая коррекция ИЦН – профилактика или лечение?

За последние годы отмечается рост частоты невынашивания беременности, что связано с увеличением числа многоплодных беременностей, использованием вспомогательных репродуктивных технологий, распространением урогенитальных инфекций, гормональных нарушений, патологии свертывающей системы крови и другими причинами. Данная проблема приобретает особую актуальность с учетом   не только медико-биологической значимости, а и социально-экономической, что связано с увеличением процента рождения недоношенных детей и их дорогостоящей реабилитацией,

Стан центральної, внутрішньосерцевої гемодинаміки та скоротливої здатності міокарду у вагітних, оперованих на серці

О. В. Ісламова, лікар-терапевт вищої категорії,  канд. мед. наук, провідний співробітник відділення внутрішньої патології вагітних ДУ ІПАГ НАМН України
М. Є. Кирильчук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії,  д-р мед. наук, головний наук. співроб. відділення внутрішньої патології вагітних ДУ ІПАГ НАМН України

У статті подано результати  дослідження стану 141 вагітної, що мали операції на серці.

Системна інсулінорезистентність у генезі розвитку метаболічного синдрому у жінок з СПКЯ

Н. Ю. Педаченко
д-р. мед. наук., професор кафедри акушерства, гінекології і перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

У статті розкрито питання патофізіологічних зв’язків між такими компонентами метаболічного синдрому, як ожиріння, порушення карбогідратного метаболізму, дисліпідемії та артеріальної гіпертензії. Показано, що основною патогенетичною ланкою взаємозв’язку зазначених компонентів є інсулінорезистентність та компенсаторна гіперінсулінемія.

Сепсис новонародженої дитини: сучасні підходи до визначення, обстеження та надання медичної допомоги (частина 1)

Л. В. Квашніна,  лікар-педіатр, д-р. мед. наук, проф., керівник відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України
І. М. Матвієнко,  лікар-педіатр, канд. мед. наук., старш. наук. співроб. відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України

У статті розглядаються положення сучасних настанов на засадах доказової медицини щодо ведення новонародженої дитини як з підозрою на ранній неонатальний сепсис,

Проблема преждевременной яичниковой недостаточности. Современные подходы к диагностике и лечению

Е. С. Касьян, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, врач первой категории.
Медицинская группа компаний «Адонис»

Актуальность статьи заключается в том, что проблема преждевременного истощения яичников является одной из причин бесплодия, а также значительно нарушает качество жизни молодых (до 38 лет) женщины в связи с формированием нарушений менструального цикла, вегетососудистой и репродуктивной систем.

Приріст маси тіла під час вагітності: раціональне харчування по триместрах

О. Є. Кириленко,  лікар-дієтолог, канд. мед. наук,  гастроцентр OLYMED

У статті акцентується увага на   проблемі раціонального харчування  вагітної як запоруки  здорового розвитку органів і систем дитини та збереження здоров’я матері. Наведено основні показники приросту маси тіла жінки під час вагітності та параметри розвитку плода. Розглядаються основні аспекти та особливості потриместрового харчування вагітної,

HR-MED – «Управління персоналом у сфері медицини»

15 вересня 2017 року у конференц-холі «Панорама» відбулася конференція HRMED – «Управління персоналом у сфері медицини». Організатором конференції виступила Асоціація приватних медичних закладів України, співорганізатором – Тренінговий центр «МАЛЕС». Інформаційними партнерами заходу стали журнал для «Слово о здоровье» та Міжнародна асоціація лікарів медичного туризму.

Подавление роста грибка Trichophyton Tonsurans при помощи лактобактерий Ройтери

*Journal of Applied Microbiology ISSN 1364-5072
J.Guo1, A. Mauch2, S.Galle2, P.Murphy1, E.K. Arendt2, A.Coffey1.
1 Кафедра биологических наук, Коркский технологический институт, Бишопстаун, Корк, Ирландия.
2 Кафедра пищевых наук, пищевых технологий и питания, Национальный университет Ирландии, Корк, Ирландия.

Абстракт

Цель. Идентифицировать антигрибковые свойства лактобактерий  и охарактеризовать их противогрибковую активность к дерматофиту Trichophyton Tonsurans.

Панические атаки. Ужас и красота творческого приспособления

Е. В. Мартовицкая, семейный врач, кардиолог, гештальт-терапевт

Побуждением  для написания данной статьи стали мои пациенты, обращения и страдания  которых заставили меня погрузиться в эту тему и изучать ее. Рост  количества обращений в моей собственной врачебной и психотерапевтической практике не оставляет меня равнодушной.

Люди с ПА –  первичные пациенты семейных врачей,

12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH