Деонтологические особенности ведения первичного приема пациента. Взгляд психиатра

І. С. Майдан, лікарка-психотерапевт, мол. наук. співроб.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

Огляд сучасних даних щодо причин виникнення, особливостей клінічної картини та поширення психічних розладів пацієнтів у практиці сімейного лікаря.

Ключові слова: психіатрія, психотерапія, психічне здоров’я, депресія,

Хронические тазовые боли у женщин: клинико-диагностический подход в практике ортопеда-вертебролога

Т. В. Орлик, д-р мед. наук, лікарка-ортопед, вертебролог,
завідувачка лікувально-діагностичним відділенням № 1 МЦ «Полі-Клініка»,
О. О. Бунятян, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини,
Центр ортопедичної реабілітації «Майстерня руху»

У статті наведено класифікацію та дефініції тазових болів. Описуються фактори ризику й механізми розвитку хронічного тазового болю в жінок. Акцентується увага на особливостях ортопедичного обстеження й діагностики.

Клинический случай комплексного применения антиоксидантных комплексов «Фертиловит М плюс» и « Андроксель» в лечении мужского бесплодия

С. В. Кічатий, О. С. Севостьянова
ТОВ «Медичний центр «Міні ЕКЗ центр», м. Київ

Частота ізольованого чоловічого фактора в сімейному безплідді або чоловічого фактора в поєднанні з порушенням репродукції в жінки становить приблизно 50%.

Причини поширеності репродуктивних порушень часто пов’язані з сучасним способом життя. Негативний вплив довкілля, особливості харчування,

Эффективность использования антиоксидантного комплекса «Андроксель» при олигоастеноспермии у мужчин во время подготов к протоколам ВРТ

Т. В. Березная, врач уролог-андролог высшей категории
Клиника репродуктивной медицины имени академика В. И. Грищенко

В статье оценена эффективность биологически активной добавки «Андроксель» для мужчин с олигоастеноспермией при подготовке к протоколам ВРТ. Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности ее применения в комплексе мероприятий по подготовке и использованию спермы в программах ВРТ или для криоконсервирования спермы у пациентов с олигоастенотератозооспермией.

Вывод комитета Американского колледжа акушеров-гинекологов «Скрининг и лечение тяжелого менструального кровотечения у подростков с коагулопатией»

Висновок Комітету Американського коледжу акушерів-гінекологів № 785, опублікований на сторінці сайту коледжу 22 серпня 2019 р.

Список скорочень:

АМК – аномальна маткова кровотеча
ДГАЕ-С – дегідроепіандростерон-сульфат
ЗАК – загальний аналіз крові
КГК – комбіновані гормональні контрацептиви
МНВ – міжнародне нормалізоване відношення
НПЗЗ – нестероїдні протизапальні засоби
СПКЯ – синдром полікістозних яєчників
ТЕЛА – тромбоемболія легеневої артерії
ТМК – тяжка менструальна кровотеча
ТТГ – тиреотропний гормон
ХГЛ – хоріонічний гонадотропін людини
CDC – Центр контролю й профілактики захворювань
HCT – гематокріт
HGB – гемоглобін

Тяжкі менструальні кровотечі (ТМК) – це надмірна менструальна втрата крові,

Полипы эндометрия: обзор современных данных

Є. М. Полякова, лікарка  акушер-гінеколог,
ЗОЗ «Пологовий будинок № 3» м. Запоріжжя, Україна

Поліпи ендометрія є однією з найпоширеніших причин аномальних маткових кровотеч у жінок як репродуктивного віку, так і в період постменопаузи. Більшість гінекологів добре знаються на діагностиці й лікуванні поліпів. Однак етіологія та патогенез цих вогнищевих уражень є досить неоднозначними.

Наблюдение беременных с резус-аллоиммунизацией

О. П. Березовська, лікарка-дослідниця, акушер-гінеколог, Синайська система охорони здоров’я, каф. акушерства та гінекології, від. клін. досліджень, Торонто, Канада.

У статті висвітлена проблема спостереження вагітності при резус-алоімунізації. Звернено увагу на роль резус-фактору у виникненні ускладнень вагітності. Описана діагностика й профілактика алоімунізації вагітної.

Ключові слова: алоімунізація,

Исследование эффективности профилактических доз аспирина у беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

В. І. Медведь, член.-кор., проф. науковий керівник відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»
Т. Р. Савка, мол. наук. співроб. відділення внутрішньої патології вагітних
ДУ «Інститут педіатрії акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

Список скорочень

АР – резистентність до аспірину
АСК – ацетилсаліцилова кислота,

Некоторые особенности врожденного иммунитета в случае невынашивания беременности

І. І. Воробйова, лікарка акушер-гінеколог, д-р мед. наук, зав. відділенням наукових проблем невиношування вагітності ДУ «Інститут ПАГ ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»
Т. С. Наквасюк, лікарка акушер-гінеколог
В. Б. Ткаченко, лікарка акушер-гінеколог, канд. мед. наук
С. М. Толкач, лікар акушер-гінеколог, канд. мед. наук
Відділення наукових проблем невиношування вагітності
ДУ «Інститут ПАГ ім.

Вакцинация и беременность: современные представления против устаревших взглядов ( Интервью)

Останніми роками в Україні склалася вкрай несприятлива епідемічна ситуація, що пов’язана передусім з високою захворюваністю на кір. У групі ризику опиняються не лише діти, а й інші верстви населення. На особливу небезпеку наражаються жінки фертильного віку. У зв’язку з цим перед медичною спільнотою постає низка питань: які особливості ведення вагітності в умовах епідемії кору,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH