Синдром полікістозних яєчників: альтернативний підхід до комплексного лікування пацієнток з гіперандрогенією яєчникового походження

Г. Б. Семенина, д-р. мед. наук, доцент кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

У статті представлені результати обстеження гормональних параметрів та обмінно-метаболічного гомеостазу в  жінок з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ).  Під спостереженням перебувало 67 жінок з СПКЯ та 30 здорових жінок, які увійшли до контрольної групи.

Аналіз отриманих результатів показав,

Особливості лікування синдрому полікістозних яєчників у жінок з метаболічним синдромом

І. М. Капшук, акушер-гінеколог, канд.  мед. наук, клініка «Ісіда»
Г. О. Ісламова, акушер-гінеколог, канд. мед. наук, ДУ «ІПАГ НАМНУ»

У статті осліджується проблема лікування жінок із синдромом полікістозних яєчників та надлишком маси тіла. Наголошується, що модифікація способу життя, яка передбачає помірні фізичні навантаження, раціональне харчування та  додаткове вживання вітамінно-мінеральних комплексів,

Тактика ведення пацієнтів з гіперплазією ендометрію. Керівництво Королівського коледжу акушерства та гінекології (RCOG) та Британського товариства гінекологічної ендоскопії (BSGE)

Пропонуємо перше видання керівництва, розробленого спільними зусиллями Королівського коледжу акушерства та гінекології (RCOG) і Британського товариства гінекологічної ендоскопії (BSGE).

Метою цього керівництва є надання практикуючим лікарям найновішої, підтвердженої фактичними даними інформації з лікування гіперплазії ендометрію.

Green-top Guideline No. 67

RCOG/BSGE Joint Guideline | February 2016

Вступ

Гіперплазія ендометрію визначається як нерегулярна проліферація ендометріальних залоз зі збільшенням співвідношення залози до строми порівняно з проліферативним ендометрієм.

Особливості ліпідного профілю крові у жінок, хворих на ревматоїдний артрит та автоімунний тиреоїдит

Л. В. Химион, д-р. мед. наук, проф., завкафедрой семейной медицины НМАПО им. П. Л. Шупика
И. Н. Найштетик, врач-ревматолог, канд. мед. наук, КЗ КОР «Киевская областная клиническая больница»

В статье приведены данные об изменениях липидного профиля у пациентов с ревматоидным артритом с аутоиммунным тиреоидитом.

Корекція ендокринної функції яєчників у жінок з СПКЯ

*А. А. Суханова, лікар акушер-гінеколог, д-р мед. наук, проф.
** М. Ю. Єгоров, канд. мед. наук
*Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика
**КНП «КДЦ» Оболонського р-ну, м. Київ (філія № 1)

У статті досліджується клінічна ефективність препарату «Fertilovit F PSOC»® у відновленні ендокринної функції яєчників у жінок з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) із застосуванням методу гормональної цитодіагностики;

Проблема преждевременной яичниковой недостаточности. Современные подходы к диагностике и лечению

Е. С. Касьян, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, врач первой категории.
Медицинская группа компаний «Адонис»

Актуальность статьи заключается в том, что проблема преждевременного истощения яичников является одной из причин бесплодия, а также значительно нарушает качество жизни молодых (до 38 лет) женщины в связи с формированием нарушений менструального цикла, вегетососудистой и репродуктивной систем.

Роль і значення порушень тиреоїдного статусу у виникненні ускладнень вагітності та пологів у жінок, оперованих на серці

Ісламова О. В. канд. мед. наук, пров. наук. співроб. відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «ІПАГ НАМНУ» Кирильчук М. Є. д-р мед. наук, голов. наук. співроб. відділення внутрішньої патології вагітних  ДУ «ІПАГ НАМНУ» Резюме У статті наведені результати дослідження тиреоїдного гемостазу у вагітних, оперованих на серці, що дозволило визначити мінімальну дисфункцію тиреоїдного статусу яке сприяє розвитку [...]

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH