The clinical case of the complex application of the antioxidant complexes “Fertilovit Mplus” and “Androxel” in the treatment of male infertility

С. В. Кічатий, О. С. Севостьянова
ТОВ «Медичний центр «Міні ЕКЗ центр», м. Київ

Частота ізольованого чоловічого фактора в сімейному безплідді або чоловічого фактора в поєднанні з порушенням репродукції в жінки становить приблизно 50%.

Причини поширеності репродуктивних порушень часто пов’язані з сучасним способом життя. Негативний вплив довкілля, особливості харчування,

Effectiveness of Androxel use for oligastenospermia in men while preparing for ART

Т. В. Березная, врач уролог-андролог высшей категории
Клиника репродуктивной медицины имени академика В. И. Грищенко

В статье оценена эффективность биологически активной добавки «Андроксель» для мужчин с олигоастеноспермией при подготовке к протоколам ВРТ. Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности ее применения в комплексе мероприятий по подготовке и использованию спермы в программах ВРТ или для криоконсервирования спермы у пациентов с олигоастенотератозооспермией.

Sperm Motility Dynamics after Adding Metabolites and Antioxidants to Ejaculate in vitro

І. С. Чорнокульський, лікар уролог-андролог, сексопатолог, репродуктолог, канд. мед. наук, член Європейської асоціації урологів, член Української асоціації андрології і аексуальні медицини
І. В. Резніченко, акушер-гінеколог, лікар УЗД, лікар першої категорії
Медична клініка Alpha Medical

У статті наведені результати дослідження змін рухливості сперматозоїдів у разі додавання антиоксидантів і метаболітів в еякулят in vitro.

The method of treatment of excretory-toxic infertility with phyto-drug “fortege” alarsin

И. В. Судариков, врач уролог, сексопатолог высшей категории, канд. мед. наук

Медицинский центр «Консилиум», г. Киев

Рассматривается эффективность применения фитопрепарата «Фортеж» (ALARSIN) у мужчин репродуктивного возраста, страдающих экскреторно-токсической формой бесплодия на фоне хронического простатита. Нами доказано, что «Фортеж» (ALARSIN) является эффективным препаратом в комплексном лечении репродуктивной функции мужчин.

Ключевые слова: экскреторно-токсическое бесплодие,

Особливості порушення сперматогенезу у чоловіків з безпліддям: диференційований підхід до використовуваних методик ДРТ

А. О. Куценко,  лікар уролог-андролог,
Головний лікар Інституту репродуктивної медицини,
Клініка професора Дахно Ф. В.

У роботі представлені результати аналізу спермограм чоловіків з безпліддям у 420 подружніх пар, які звернулися в 2013–2015 рр. до Інституту репродуктивної медицини (м.Київ) для запліднення з метою відновлення фертильності. Виявлено особливості параметрів залежно від використовуваних програм допоміжних репродуктивних технологій.

Аналіз ефективності застосування програми IMSI при заплідненні in-vitro

А. О. Куценко,
лікар уролог-андролог,
Головний лікар Інституту репродуктивної медицини,
Клініка професора Дахно Ф. В.

У роботі представлені результати використання програми ІМSI при екстракорпоральному заплідненні в 100 випадках при чоловічому безплідді. Пари обстежувалися і лікувалися в Інституті репродуктивної медицини (м. Київ) в 2013–2015 рр. Діагнози верифіковані, допомога надавалася в рамках стандартних клінічних протоколів.

Інсемінація спермою чоловіків: результати відновлення фертильності у подружніх пар з чоловічим безпліддям

А. О. Куценко,
лікар уролог-андролог,
Головний лікар Інституту репродуктивної медицини,
Клініка професора Дахно Ф. В.

У статті проаналізовано результати відновлення дітородної функції у 140 подружніх пар з чоловічим безпліддям, яким у 2013–2015 рр. в Інституті репродуктивної медицини (м. Київ) була застосована програма інсемінації спермою чоловіка.

Встановлено,

Результати застосування програми інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда при заплідненні in-vitro

А. О. Куценко,
лікар уролог-андролог,
Головний лікар Інституту репродуктивної медицини,
Клініка професора Дахно Ф. В.

Резюме. У статті наведено результати аналізу ефективності методики інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда (ІСSI) при проведенні запліднення in-vitro. Обсяг дослідження представлений 180 парами з чоловічим фактором безпліддя, яким була надана медична допомога на базі Інституту репродуктивної медицини (м.

Загальна характеристика чоловіків з безпліддям, які скористалися допоміжними репродуктивними технологіями для запліднення IN-VITRO

А. О. Куценко, лікар уролог-андролог, головний лікар Інституту репродуктивної медицини (Клініка професора Дахно Ф. В.)

Резюме. Стаття присвячена особливостям безпліддя подружньої пари, яке обумовлено чоловічим фактором. Проаналізовано 420 випадків звернень за допоміжними репродуктивними технологіями (ДРТ) в Інститут репродуктивної медицини (м. Київ), де 140 пар скористалися методом інсемінації спермою чоловіка, 180 – інтрацитоплазматичною ін’єкцією сперматозоїда і 100 – інтрацитоплазматичною ін’єкції морфологічно відібраного сперматозоїда.

Цілісність ДНК сперматозоїдів – новий маркер чоловічої фертильності

І. С. Чорнокульський,  лікар-уролог,  андролог, канд. мед. наук
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державне управління справами
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
М. І. Бойко, лікар-андролог, сексопатолог, проф., д-р.  мед. наук
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Сталий розвиток суспільства будь-якої країни,

12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH