Корекція ендокринної функції яєчників у жінок з СПКЯ

*А. А. Суханова, лікар акушер-гінеколог, д-р мед. наук, проф.
** М. Ю. Єгоров, канд. мед. наук
*Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика
**КНП «КДЦ» Оболонського р-ну, м. Київ (філія № 1)

У статті досліджується клінічна ефективність препарату «Fertilovit F PSOC»® у відновленні ендокринної функції яєчників у жінок з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) із застосуванням методу гормональної цитодіагностики; частота настання вагітності при призначенні досліджуваної схеми лікування.  Результати дослідження, викладенні в статті, показують покращення ендокринної функції яєчників, підвищення естрогенної насиченості організму, зниження рівня андрогенів, встановлення овуляторного менструального циклу та підвищення показника настання вагітності у жінок на фоні застосування досліджуваного препарату.

Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, безпліддя, ановуляція, кольпоцитологія, міоінозитол, Fertilovit F PSOC®.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – одне з найбільш досліджуваних захворювань у гінекології, гінекологічній ендокринології, репродуктології. Відомо багато точок зору на патогенез СПКЯ. До останнього десятиліття провідною теорією патогенезу СПКЯ була «центральна» теорія, згідно з якою СПКЯ обумовлений порушенням циркадного ритму секреції люліберину, викиди якого характеризуються високою амплітудою і хаотичністю, що призводить до гіперсекреції лютеїнізуючого гормону (ЛГ) при відносно низькому рівні фолікулостимулюючого гормону  (ФСГ) за рахунок блокуючого впливу інгібіну. Під дією ЛГ відбувається гіперплазія клітин теки і строми яєчників, в яких синтезуються яєчникові андрогени, що супроводжується збільшенням їх продукції і призводить до шкірних проявів андрогенізації, ановуляції і порушення ритму менструацій. Високий рівень андрогенів призводить до підвищення екстрагонадного синтезу естрогенів у жировій тканині, що сприяє проліферації адипоцитів і ожирінню. Гіперандрогенія також сприяє зниженню синтезу транспортних білків у печінці, у результаті чого збільшується рівень вільних активних фракцій андрогенів і естрогенів, що посилює ступінь вираженості гіперандрогенії та гіперестрогенії і може сприяти, поряд з ановуляцією, розвитку гіперпластичних процесів ендометрію.

Встановлено, що резистентність до інсуліну відіграє ключову роль у клінічному розвитку СПКЯ. Зокрема, пов’язана з цим гіперінсулінемія може індукувати надмірну продукцію андрогенів у жінок з СПКЯ двома різними способами: по-перше, це пряма стимуляція ендокринної функції яєчників, а інша – за рахунок зниження рівня сироваткового глобуліну, що зв’язує статеві гормони.

Через ключову роль інсуліну в етіопатології синдрому протягом багатьох років сенсибілізатори інсуліну, такі як метформін, піоглітазон або троглітазон, розглядались як можливі терапевтичні варіанти у вирішенні цих проблем.

Кілька досліджень показали, що один з механізмів розвитку дефіциту інсуліну полягає в недостатності медіатора інозитолфосфоглікану (IPG). Два ізомери інозитолу – міоїнозитол (MI) та D-хіроїнозитол (DCI) – діють як інсулін-сенсибілізатори. У дослідженнях продемонстровано їхній  позитивний вплив на клінічну картину хворих з СПКЯ, поліпшення ендокринного і метаболічного профілю як поодинці, так і в комбінації.

DCI-монотерапія, при низькому дозуванні, може відновити нормальну чутливість до інсуліну в клітинах-мішенях, знизити гіперандрогенію. МІ чинить сприятливий вплив на рівні яєчників, підсилює чутливість до інсуліну, а також безпосередньо діє на ряд оваріальних функцій, у тому числі на стероїдогенез.

Є істотні дані, що пов’язують інозитол з покращеними репродуктивними результатами. Доведено, що інозитол відіграє важливу роль у дозріванні і заплідненні ооцитів, регулюючи шляхи кальцієвого сигналювання.

Виходячи з цього, комбінована терапія МІ:DCI в їх фізіологічному співвідношенні у плазмі (40:1) представляє найбільш значущий клінічний позитивний ефект, який успішно поєднується в препараті «Fertilovit F PSOC»®.

На сьогодні у світі нема етіотропного препарату, здатного так багатогранно вирішувати проблему СПКЯ і, зокрема, гіперандрогенії. Доклінічні дослідження специфічної ефективності препарату «Fertilovit F PSOC»® щодо СПКЯ довели, що діючі речовини препарату діють як вторинні молекули-месенджери для різних клітинних сигнальних шляхів, включаючи трансдукцію сигналу інсуліну, метаболізм кальцію, ліпідний обмін, фертильність.

«Fertilovit F PSOC»® – дієтична добавка для спеціальних медичних цілей, спеціально розроблена для задоволення потреб жінок з СПКЯ. Вона містить інозитол, підвищену дозу фолієвої кислоти і вітамін D в поєднанні з комплексним складом вітамінів, мінералів і жирних кислот омега-3. Ці мікроелементи є основою для здорового зачаття і виношування вагітності завдяки комплексному складу, що забезпечує  такі ефекти:

 • збалансований рівень цукру в крові (хром сприяє підтриманню нормального рівня глюкози в крові, цинк – нормальному метаболізму вуглеводів);
 • енергопостачання (вітаміни В1, В2, ніацин і пантотенова кислота сприяють енергетичному обміну речовин, мінерали марганцю та магнію – нормальному енергетичному метаболізму, вітаміни В6, В12 і фолієва кислота сприяють нормальному метаболізму гомоцистеїну);
 • гормональний баланс (пантотенова кислота сприяє нормальному синтезу і метаболізму стероїдних гормонів, вітаміну D і деяких нейромедіаторів, вітамін В6 сприяє регуляції гормональної активності, а йод – нормальній продукції гормонів щитовидної залози);
 • захист клітин від оксидативного стресу.

Згідно з даними німецького оглядового дослідження, у 70 % жінок після прийому комбінації міоїнозитолу з фолієвою кислотою відновлена регулярність овуляцій після 16 тижнів прийому, отримана вагітність у 15,1 % жінок. Спостерігалось зниження рівня тестостерону та підвищення рівня прогестерону після 12 тижнів прийому препарату.

Мета дослідження: оцінити клінічну ефективність препарату «Fertilovit F PSOC»® у відновленні ендокринної функції яєчників у жінок з синдромом полікістозних яєчників із застосуванням методу гормональної цитодіагностики, встановити частоту настання вагітності при призначенні досліджуваної схеми лікування.

Матеріали і методи. Дослідження проводилось у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини, який є клінічною базою кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Було обстежено 76 жінок віком від 19 до 35 років. Проводилось опитування жінок з метою з’ясування анамнезу та  тривалості захворювання, скарг, частоти, важкості, клінічних проявів; лабораторне дослідження; традиційний гінекологічний огляд.

Діагноз встановлений на основі скарг жінок на безпліддя, порушення менструального циклу, оволосіння за чоловічим типом, гірсутизм, акне, жирну себорею, надмірну вагу, алопецію, негроїдний акантоз.

До основних ультразвукових ознак СПКЯ належали: наявність не менше 12 фолікулів діаметром 2–9 мм як мінімум в одному яєчнику, збільшення об’єму хоча б одного яєчника понад 10 см3, потовщення капсули, оліго- чи ановуляція.

Серед лабораторних ознак СПКЯ відзначались гіперандрогенія, гіперінсулінемія, підвищення базальної секреції лютеїнізуючого гормону з відносним зниженням синтезу фолікулостимулюючого гормону.

Оцінювання ендокринної функції яєчників здійснювалося на підставі даних гормональної цитодіагностики методом кольпоцитології до, під час та після лікування. В основу оцінки кольпоцитологічних даних покладені зміни клітинного складу, що характеризують ступінь дозрівання вагінального епітелію у відповідь на гормональну стимуляцію.

Кольпоцитологічні препарати фарбувались за методикою Папаніколау та Паппенгейма. Для оцінювання кольпоцитологічних даних обчислювались такі естрогенові індекси:

 1. Індекс дозрівання (ІС) – відсоткове співвідношення трьох видів клітин: поверхневих, проміжних і парабазальних, записане у вигляді формули.
 2. Каріопікнотичний індекс (КІ) – відсоткове співвідношення поверхневих клітин з пікнотичним ядром до поверхневих клітин з препікнотичними ядрами в мазку. Каріопікноз – це конденсація хроматинових структур ядра епітеліальних клітин. Цей індекс характеризує естрогенну насиченість організму, оскільки естрогенні гормони викликають проліферативні зміни слизової піхви, спричиняють повне дозрівання епітелію і високий КІ клітини. Каріопікноз, як і еозинофілія, корелює з рівнем естрогенів: чим більша кількість естрогенних гормонів, тим вищий каріопікноз та еозинофілія.

З. Еозинофільний індекс (ЕІ) – відсоткове співвідношення всіх зрілих поверхневих клітин з еозинофільним забарвленням цитоплазми до поверхневих базофільних клітин у мазку. При підрахунку ЕІ величина ядер поверхневих клітин до уваги не приймається. Еозинофільне забарвлення цитоплазми поверхневих клітин також є критерієм оцінки естрогенного фону, оскільки величина ЕІ  перебуває в прямій залежності від сили і тривалості естрогенного впливу.

Прогестероновий вплив на вагінальний епітелій оцінювався за такими індексами:

 1. Індекс складчастості – співвідношення складчастих зрілих поверхневих клітин до плоских клітин в мазку. Скручування або згортання клітин проявляється головним чином при прогестероновій стимуляції. Поверхневі клітини при цьому набувають вигляду зігнутої пелюстки троянди або складеного у вигляді конверта аркуша. Індекс складчастості оцінюється у відсотковому відношенні.
 2. Індекс скупченості або групування клітин – відношення клітин, що розташовуються у скупченнях по 4 і більше, до клітин, розташованих роздільно. Цей індекс також відображає прогестеронову дію на вагінальний епітелій. Відзначається в плюсах або балах: виражена скупченість (+ + +), помірна (+ +), слабка (+). Чим більший прогестероновий вплив, тим вираженіша скупченість клітин.

Ефективність лікування оцінювалась кольпоцитологічно через 3 та 6 місяців після початку лікування. Критерієм успішного лікування були: клінічно – зниження маси тіла, зникнення або зменшення ознак гірсутизму та андрогенізації, встановлення нормального менструального циклу (МЦ), настання вагітності. До кольпоцитологічних ознак, які характеризували ефективність призначеної терапії, була віднесена поява овуляторного двофазного МЦ з високоестрогенним типом мазка в І фазу та прогестероновим типом у ІІ фазу.

Також до показників ефективності лікування входив контроль чутливості до  призначеної терапії, тобто відсоток токсико-алергічних реакцій на основі об’єктивних та суб’єктивних ознак.

При проведенні терапії всіх обстежених пацієнток було поділено на 2 групи:

І група –  38 жінок, які отримували «Fertilovit F PSOC»® для лікування СПКЯ за схемою три місяці.

II група – 38 пацієнток, які отримували загальноприйняту терапію протягом того самого часу.

Результати та їх обговорення. Середній вік жінок І та ІІ групи становив 27±8,3 та 28±9,7 років відповідно. У досліджуваних пацієнток І групи середній вік менархе становив 14±1,8 років, а у пацієнток ІІ групи – 13±2,2 роки.

У всіх досліджуваних жінок відзначалось ановуляторне безпліддя. В обох групах ановуляторні МЦ були виключно за гіпоестрогенним типом, гіперестрогенний тип не спостерігався у жодної досліджуваної пацієнтки.

У 11 (28,9 %) жінок І групи відзначалося порушення менструальної функції за типом аменореї, у 16 (42,1 %) – олігоменорея. У ІІ групі аменорея спостерігалась у 9 (23,7 %) пацієнток, олігоменорея – у 24 (63,1 %) випадках.

У І групі надмірна вага (ІМТ 25–30 кг/м2) спостерігалась у 18 (47,4 %) пацієнток, ожиріння І ступеня (ІМТ 30–35 кг/м2) відзначено у 15 (39,5 %) жінок, ІІ ступеня (ІМТ 35–40 кг/м2) – у 3 (7,9 %) досліджуваних, ожиріння ІІІ ступеня – у 2 (5,3 %) жінок. У пацієнток ІІ групи надмірна вага виявлена у 11 (28,9 %) жінок, ожиріння І ступеня – у 6 (15,8 %) пацієнток, ожиріння ІІ ступеня – у 4 (10,5 %) досліджуваних, ІІІ ступеня – у 1 жінки, що становить 2,6 %.

Акне і жирна себорея початково мали місце у 25 (65,8± %) жінок І групи та у 22 (57,9± %) пацієнток ІІ групи.

У 22 (29 %) пацієнток діагноз СПКЯ встановлений уперше, у 54 (71 %) – уже застосовувались попередні курси лікування.

При первинному зверненні в усіх досліджуваних жінок при кольпоцитологічному дослідженні спостерігались такі типи мазків:

– слабка атрофія, яка характеризувалась наявністю переважно проміжних андрогенозмінених клітин (заокруглена, з потовщенням базофільна цитоплазма, світлий тон) та наявністю клітин глибоких парабазально-базальних шарів (рис. 1);

 

Рис.1. Кольпоцитограма. Слабоатрофічний тип мазка. Епітелій представлений, переважно, базальними та парабазальними клітинами. Фарбування за Паппенгеймом. Х400.

– андрогенний тип мазка, який характеризувався наявністю виключно клітин проміжного типу з андрогенними змінами (рис. 2);

Рис. 2. Кольпоцитограма. Андрогенний тип мазка. Епітелій представлений проміжними світлими клітинами з заокругленою потовщеною базофільною цитоплазмою. Фарбування за Папаніколау. Х600.

– слабоестрогенний тип – присутні, переважно, андрогеннозмінені проміжні клітини та невелика кількість поверхневих еозинофільних клітин (рис. 3).

Рис. 3. Кольпоцитограма. Слабоестрогенний тип мазка. Епітелій представлений переважно андрогеннозміненими клітинами, невелика кількість еозинофільних клітин. Фарбування за Папаніколау. Х600.

При включенні в дослідження слабоатрофічний тип мазка відзначався у 13 (34,3 %) жінок І групи та у 11 (28,9 %) пацієнток ІІ групи. Андрогенні типи кольпоцитограм спостерігались у 21 (55,2 %) досліджуваної І групи та у 22 (57,9 %) жінок ІІ групи, відповідно.  При цьому у 4 (10,5 %) пацієнток І групи та 5 (13,2 %) жінок ІІ групи виявлені слабоестрогенні типи мазків, які, однак, не забезпечували відповідну естрогенну насиченість організму та овуляцію.

Клінічна ремісія після проведеного лікування спостерігалась у 30 (78,9±6,62 %) жінок І групи та у 20 (52,6±8,1 %) пацієнток ІІ групи (р < 0,05). При цьому в І групі клінічного ефекту досягнуто раніше – через 1,5–2 місяці після початку лікування, у той час як у жінок ІІ групи – наприкінці 4-го місяця терапії.

Через 6 місяців прийому «Fertilovit F PSOC»® у 26 (68,4±7,5 %) пацієнток спостерігали зменшення вираженості гірсутизму, у той час як у ІІ групі цей показник становив 42,1±8,0 % (16 жінок) (p < 0,05).

Через 6 місяців лікування симптоми акне та себореї спостерігалися лише у 10 (26,3±7,1 %) досліджуваних І групи та у 15 (39,5±7,93 %) жінок ІІ групи (p > 0,05).

У пацієнток І групи, крім клінічного покращення, відзначались виражені зміни кольпоцитологічних характеристик порівняно з жінками ІІ групи.

Так, контрольні обстеження через 6 місяців терапії виявили зниження андрогенного впливу та появу овуляторних МЦ у 30 (78,9±6,62 %) пацієнток І групи на фоні прийому препарату «Fertilovit F PSOC»®. У ІІ групі призначена терапія виявилась ефективною лише у 10 (26,3±7,1 %) жінок (р < 0,001).

Підтвердженням появи двофазного овуляторного МЦ стала кольпоцитологічна картина в досліджуваних групах (табл.1).

Таблиця 1. Кольпоцитологічна картина обстежених жінок

Групи Слабка атрофія Андроген-

ний тип

Слабоестро-генний тип Високо-естроген-

ний тип

Прогесте-роновий

тип

 

І До лікування 13 (34,3 %) 21 (55,2 %) 4 (10,5 %)
Після лікування 1 (2,6 %) 3 (7,9 %) 4 (10,5 %) 30 (79 %) 30 (79 %)
ІІ До лікування 11 (28,9 %) 22 (57,9) 5 (13,2 %)
Після лікування 5 (13,2 %) 8 (21 %) 15 (39,5 %) 10 (26,3 %) 10    (26,3%)

Так, на фоні призначеного лікування у пацієнток обох груп спостерігалась поява таких типів кольпоцитологічних мазків, які не виявлялись при первинному зверненні:

– високоестрогенний тип – найбільш виражений на 14 день менструального циклу, – при якому визначаються переважно поверхневі еозинофільні клітини (рис.4);

Рис. 4. Кольпоцитограма. Високоестрогенний тип мазка. Велика кількість поверхневих переважно еозинофільних клітин. Фарбування за Папаніколау. Х600.

– прогестероновий тип – найбільш виражений на 21 день менструального циклу – спостерігається зниження естрогенових індексів (КІ < 30, ЕІ < 25) та виражене зростання прогестеронових індексів. Відзначаються великі показники індексу складчастості (до 85 %) і скупченості (до +++) (рис. 5).

 

Рис. 5. Кольпоцитограма. Прогестероновий тип мазка. Епітелій представлений скупченими базофільними складчастими клітинами. Фарбування за Папаніколау. Х600.

Високоестрогенний тип кольпоцитограми в першу фазу МЦ та прогестероновий тип у другу фазу виявлені у 30 (79±6,62 %) жінок І групи та у 10 (26,3±7,1 %) пацієнток ІІ групи (р < 0,05).

Достовірне зростання високоестрогенних та прогестеронових типів мазків та встановлення овуляторного циклу у жінок І групи доводять підвищення естрогенної насиченості організму, зниження рівня андрогенів та покращення ендокринної функції яєчників на фоні застосування препарату «Fertilovit F PSOC»® .

Критерієм овуляторного циклу для жінок репродуктивного віку також було підвищення естрогенових індексів у пізню фолікулінову фазу МЦ, обов’язкове різке падіння цих індексів у другу фазу МЦ з одночасним значним зростанням прогестеронових індексів (табл. 2).

Значення КІ 64,1 % та ЕІ 56,9 % вважають граничними для визначення овуляторного циклу, оскільки в клімактеричному періоді, який характеризується виключно ановуляцією, вище цих значень КІ та ЕІ не піднімаються [Арсеньева].

Таблиця 2. Показники кольпоцитограм у жінок І та ІІ групи зі слабоестрогенними та естрогенними типами мазків у фолікулінову (Ф) та лютеїнові (Л) фази на 14 та на 21 дні МЦ

Групи Індекс дозрівання, Ā КІ,

Ā

ЕІ, Ā Індекс складчастості, Ā Індекс скупченості, Ā
Ф Л Ф Л Ф Л Ф Л Ф Л
І До лікування Ановуляторний

цикл (38)

0-70-30 0-90-10 38 30 36 25 0 25 0 +
Після лікування Овуляторний

цикл (30)

0-6-94 0-75-25 72 23 70 60 0 80 0 +++
Ановуляторний

цикл (8)

0-48-52 0-66-34 46 18 46 25 0 23 0 +
ІІ До лікування Ановуляторний

цикл (38)

0-68-32 0-87-13 32 8 30 7 0 30 0 +
Після лікування Овуляторний

цикл (10)

0-24-76 0-80-20 66 24 65 57 0 60 0 ++
Ановуляторний

цикл (28)

0-50-50 0-74-26 28 12 34 20 0 25 0 +

Як показують дані таблиці, у жінок І групи спостерігалось підвищення показників індексу дозрівання до 94 %, КІ до 72 %, ЕІ до 70 % у пізню фолікулінову фазу МЦ після отриманого лікування. У лютеїнову фазу у пацієнток І групи відзначене зниження індексу дозрівання до 25 %, КІ – до 23 %, ЕІ  – до 60 %. Ці дані показують хорошу корекцію гормональної функції яєчників у жінок на фоні прийому препарату «Fertilovit F PSOC»®.

Після проведеного лікування вагітність настала у 5 пацієнток (13,1 %), які застосовували «Fertilovit F PSOC»®, та у 2 (5,2 %) жінок з традиційним лікуванням СПКЯ (р < 0,05).

Слід зазначити, що серед обстежених пацієнток обох груп лікування не супроводжувалось виникненням будь-яких терапевтичних ускладнень, місцевих та загальних алергічних реакцій.

Висновки. Проведене дослідження доводить високу ефективність препарату «Fertilovit F PSOC®» у лікуванні проявів СПКЯ у жінок репродуктивного віку. Застосування «Fertilovit F PSOC»® приводить до швидкого усунення суб’єктивних та клінічних проявів захворювання.

У незначної частини пацієнток з ановуляторними циклами після застосування препарату «Fertilovit F PSOC»® відзначалось незначне зростання естрогенового впливу на фоні лікування, що збільшує імовірність появи овуляторних циклів після призначення повторного курсу терапії.

Отримані клінічні, інструментальні та лабораторні дані доводять покращення ендокринної функції яєчників, підвищення естрогенної насиченості організму, зниження рівня андрогенів, встановлення овуляторного менструального циклу та підвищення показника настання вагітності у жінок на фоні застосування препарату «Fertilovit F PSOC»®.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Garg, Deepika, and Reshef Tal. Inositol Treatment and ART Outcomes in Women with PCOS. — International journal of endocrinology. —
 2. Coustan, Donald R. Can a dietary supplement prevent gestational diabetes mellitus? — Diabetes care. – Apr; 36(4). – 2013. – 777-779.
 3. Regidor, Pedro-Antonio, and Adolf Eduard Schindler. Myoinositol as a safe and alternative approach in the treatment of infertile PCOS women: a German observational study. — International journal of endocrinology. —
 4. Арсеньева М. Г. Кольпоцитологические исследования в диагностике и терапии эндокринных гинекологических заболеваний. – Москва: Медицина, 1977. – 367 с.

REFERENCES

 1. Garg, Deepika, and Reshef Tal (2016). Inositol Treatment and ART Outcomes in Women with PCOS. International journal of endocrinology. URL: http://dx.doi.org/10.1155/2016/1979654 [in English].
 2. Coustan, Donald R. (2013). Can a dietary supplement prevent gestational diabetes mellitus?  Diabetes care.  Apr; 36(4), pp. 777-779 [in English].
 3. Regidor, Pedro-Antonio, and Adolf Eduard Schindler (2016). Myoinositol as a safe and alternative approach in the treatment of infertile PCOS women: a German observational study.  International journal of endocrinology. URL:http://dx.doi.org/10.1155/2016/9537632[in English].
 4. Arseneva M.G. (1977). Kolpotsitologicheskiie issledovaniia v diagnostike i terapii endokrinnykh ginekologicheskikh zabolevanii [Colpocytological studies in the diagnosis and therapy of endocrine gynecological diseases]. Moscow: Meditsina, 367 p. [in Russian].

Sukhanova, M. Egorov

OVARIAN ENDOCRINE FUNCTION CORRECTION IN WOMEN WITH PCOS

Department of Obstetrics, Gynecology and Reproduction, NMAPE named after PL Shupik

To evaluate the clinical efficacy of Fertilovit PSOC® in correction of ovarian endocrine function in women with polycystic ovary syndrome using the hormonal cytodiagnosis method, and to determine the incidence of pregnancy after the treatment. The results of the study indicate an improvement of the ovarian endocrine function, estrogenic levels increasing, androgens reduction, the establishment of the ovulatory menstrual cycle and increasing of pregnancies incidences in researched women.

Key words: polycystic ovary syndrome, infertility, anovulation, colpocytology, myoinositol, Fertilovit F PSOC®.

*А. А. Суханова, врач акушер-гинеколог, д-р мед. наук, проф.

** М. Ю. Егоров, канд, мед. наук

КОРРЕКЦИЯ ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С СПКЯ

*Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии НМАПО имени П. Л. Шупика

** КНП «КИЦ» Оболонского р-на, г. Киев (филия № 1)

В статье оценивается клиническая эффективность препарата «Fertilovit F PSOC»® в восстановлении эндокринной функции яичников у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) с применением метода гормональной цитодиагностики; частота наступления беременности при назначении исследуемой схемы лечения.

Результаты исследования, представленні в статье,  свидетельствуют об улучшении эндокринной функции яичников, повышении эстрогенной насыщенности организма, снижении уровня андрогенов, установлении овуляторного менструального цикла и повышении показателя наступления беременности у женщин на фоне применения исследуемого препарата.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, бесплодие, ановуляция, кольпоцитология, миоинозитол, Fertilovit F PSOC®.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH