«Don’t make us nervous, Women’s health» (Conference Review)

12 травня 2018 року в Одесі проводилася конференція «НЕ РОБИ НАМ НЕРВИ, ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я», на якій було представлено доповіді на тему репродуктивного здоров’я.

Д. мед. наук, проф., завідуюча кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П. Л. Шупика С. І. Жук представила доповідь на вкрай важливу тему: «Прегравідарна підготовка». Прегравідарна підготовка (ПП) – комплекс профілактичних заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків при реалізації репродуктивних функцій конкретної подружньої пари. ПП необхідна обом майбутнім батькам, оскільки і чоловік, і жінка рівною мірою забезпечують ембріон генетичним матеріалом і спільно несуть відповідальність за здоров’я дитини. Основним завданням прегравідарної підготовки є корекція існуючого порушення здоров’я батьків для того, щоб пара вступила в гестаційний період з найкращими показниками стану здоров’я і повною психологічною готовністю.

Значення прегравідарної підготовки вкрай велике, її ефективність оцінюється рядом важливих показників: зниження материнської смертності та захворюваності, зниження рівня перинатальної смертності і захворюваності, у тому числі недоношених новонароджених, зменшення кількості передчасних пологів, особливо на ранніх і особливо ранніх термінах, зниження поширеності вроджених вад розвитку, хромосомних аномалій (включаючи синдром Дауна) на тлі дефіциту фолатів і мікроелементів, зменшення кількості ускладнених вагітностей, які потребують госпіталізації, зниження самовільних абортів.

Прегравідарне обстеження і підготовка умовно здорових пар містить: прегравідарне консультування, первинне обстеження (анамнез, загальний огляд, оцінювання вагінального біоценозу, оцінювання обміну заліза, консультації суміжних фахівців). Модифікація способу життя, прегравідарна вакцинація, профілактика резус-конфлікту, дотація вітамінів і мікроелементів (фолати, препарати йоду, заліза, корекція вітаміну Д, дотація поліненасичених жирних кислот); корекція вагінального мікробіоценозу.

Додаткові заходи ПП у жінок обумовлені гінекологічними захворюваннями і обтяженим акушерським анамнезом (синдром полікістозних яєчників, запальні захворювання органів малого тазу, ендометріоз, кесарів розтин в анамнезі тощо). Украй важливими є  лікувально-профілактичні заходи у жінок з екстрагенітальними захворюваннями (гіперпролактинемія, захворювання щитоподібної залози, цукровий діабет, ожиріння, залізодефіцитна анемія, запальні захворювання нирок і сечовивідних шляхів, безсимптомна бактеріурія, захворювання серця, артеріальна гіпертензія, захворювання шлунково-кишкового тракту).

Окремо у доповіді було зроблено акцент на прегравідарній підготовці жінок зі звичним невиношуванням в анамнезі, а саме: генетичні обстеження, корекція анатомічних порушень у репродуктивній системі, корекція антифосфоліпідного синдрому, спадкових тромбофілій, елімінація інфекційного фактору, компенсація ендокринних чинників неплідності, лікування чоловічого безпліддя, корекція психоемоційних порушень. Рекомендований інтергенетичний інтервал після пологів  – 24+9 місяців. Це в першу чергу стосується жінок із вродженими вадами розвитку плода, смертю плода або новонародженого при передчасних пологах, народження дітей з низькою масою тіла, захворювання матері та новонародженого. Після кесаревого розтину оптимальним інтергенетичним інтервалом вважається 5 років для профілактики аномального прикріплення плаценти.

Наступний доповідач канд. мед. наук, старш. наук. співроб. відділення ендокринної гінекології ІПАГ О. О. Єфіменко представила не менше актуальну тему: «Якість життя жінки в різні вікові періоди».

Фактори, що впливають на якість життя жінки (дані ВООЗ) поділяються на основні: здоров’я і благополуччя своїх дітей і благополуччя сім’ї; досить важливі: щасливе майбутнє, упевненість у майбутньому, емоційні стосунки в сім’ї; істотно важливі: свій зовнішній вигляд, власні успіхи, наявність можливості для відпочинку.

Якість життя – відчуття індивідуумом його життєвої позиції в контексті тих культурних і ціннісних систем, в яких він живе, стосовно їх цілей, стандартів і турбот. Це поняття містить: фізичне здоров’я, психологічний статус, рівень незалежності, соціальні взаємини, стан навколишнього середовища, духовні потреби. У першу чергу на якість життя жінки впливають стресові події (кількість, інтенсивність). Однак і вкрай важливим є здатність долати стресові ситуації, психологічний тип особистості, соціальні умови, генетично обумовлені особливості функціонування стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем.

Сучасна жінка перебуває в стані хронічної активації системи відповіді на стрес, причиною тому урбанізація, робота в умовах дефіциту часу, висока конкуренція і пригнічення емоцій, гіподинамія, брак сну, неповноцінне харчування, вплив високого темпу розвитку нових технологій, екологія тощо). Проблеми з жіночим здоров’ям від менархе до менопаузи становлять: передчасне телархе, затримка становлення менструації, олігоменорея, передменструальний синдром, мастопатія, порушення менструального циклу, безпліддя, клімактеричний синдром як самостійна патологія, так і тло для розвитку серцево-судинних захворювань.

Взаємодія системи, що забезпечує реакцію організму на стрес, і репродуктивної системи у жінок пов’язані з пролактином. Надлишковий вміст пролактину забезпечує такі ефекти: пригнічення синтезу і вивільнення гонадотропін рилізинг-гормону (ГРГ) гіпоталамусом, зниження чутливості гіпоталамуса до естрогенів, зниження чутливості рецепторів гіпофізу до ГРГ, гальмування гонадотропін залежного синтезу стероїдів, зниження чутливості яєчників до екзогенних гонадотропінів, зниження секреції прогестерону жовтим тілом, індукція раннього лютеолізу. При визначенні рівня пролактину існує певний алгоритм: виключити медикаментозні і анамнестичні фактори, якщо причина не встановлена; повторити визначення рівня пролактину, визначити рівень тиреотропного гормону (ТТГ), ХГЛ, функцію нирок (азот сечовини, креатиніну). При підвищенні ТТГ –нормалізація функції щитоподібної залози 4–6 тижнів. Високий пролактин, нормальний рівень ТТГ зумовлюють проведення МРТ або КТ, відсутність органічної патології – визначення ЛГ, ФСГ, ІПФР-1, кортизолу в добовій сечі. Латентна гіперпролактинемія в більшості випадків є реакцією організму на хронічний стрес і негативно впливає на жіноче здоров’я.

Наступну доповідь представив д. мед. наук, проф., завідуючий кафедрою «Сестринська справа» Житомирського інституту медсестринства В. А. Заболотнов «Ефективне управління: від репродуктивного до менопаузального переходу».

 Під час доповіді розглядалися питання стадій репродуктивного здоров’я за STRAW (2001 р.), нова класифікація 10 фаз репродуктивного періоду жінок, етапи старіння репродуктивної системи. Проводився диференційний діагноз симптомів передменструального синдрому, менопаузальних і постменопаузальних симптомів. Перименопауза може тривати роками, а непередбачувані симптоми – від ПМС до приливів –можуть значно знизити якість життя жінки. У лікуванні перименопаузи існує три найбільш вивчених і найбільш ефективних природних методи лікування (Chaste Tree Berry, Maca, Mind/Body Therapies). Адаптоване використання менопаузальної терапії: більш низькі дози естрогенів, прогестини з найкращим профілем безпеки, вагінальні естрогени або SERM). Розроблення нових продуктів SERM + естрогени, негормональна терапія.

Д. М. Ниткін, д-р. мед. наук., доцент, завідуючий кафедрою урології і нефрології БелМАПО доповів про «Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) і вагітність. Гестаційний пієлонефрит».

 Вагітність викликає в організмі жінки ряд складних анатомічних і функціональних змін, які часто межують з патологією або переходять у неї. На різних термінах вагітності включаються адаптаційно-компенсаторні механізми, що допомагають впоратися зі зростаючими навантаженнями. Фізіологічні зміни в сечостатевих шляхах при вагітності: зміна водно-сольового обміну, уродинаміки, тонусу гладкої мускулатури, кровообігу. Фізіологічна нормальна втрата білка з сечею становить не більше 150 мг на добу (у вагітних не більше 300 мг/добу). Вона включає мукопротеїн (білок Тамм-Хорсвалла – 70 мг, білок пов’язаний з групою крові – 35 мг, альбумін – 16 (до 30) мг, мукополісахариди –16 мг, імуноглобуліни – 6 мг.

 Типова зміна при вагітності – порушення уродинаміки верхніх сечових шляхів (починається в І триместрі. В основі насамперед лежать гормональний і механічний фактори). Гормони створюють гальмівну дію на сечоводи, знижують амплітуду і частоту скорочень, а також послаблюють м’язовий тонус. З 10–12 тижня знижується м’язовий тонус і скорочувальна активність сечоводів. У поодиноких випадках мають місце цистоїдні скорочення. Зміни слизової сечоводів: набряк, повнокров’я, варикозні зміни вен, повнокров’я кавернозоподібних сплетінь в інтрамуральному відділі.

Розширення чашечно-мискової системи і сечоводів починається в І триместрі і досягає максимуму на 5–8 місяці і залишається впродовж 12–14 тижнів після пологів. Уродинамічні зміни більш виражені у жінок, що народжують вперше, внаслідок більшої пружності черевної стінки. У розширеній чашечно-мисковій системі замість 3–5 мл накопичується до 150 мл і більше так званої «залишкової сечі». Необхідно відзначити, що незважаючи на різко виражений двосторонній уретерогідронефроз, суб’єктивні симптоми у більшості вагітних відсутні. При безсимптомній бактеріурії у 5–15 % вагітних справжня бактеріурія в 1 мл сечі визначається при не менше 100 000 мікробів (мінімум 2 посіви з інтервалом у 24 год).

При становленні на облік у жіночу консультацію вагітній необхідно здати посів сечі на мікрофлору. Пієлонефрит – найпоширеніше захворювання нирок у вагітних. Гострий пієлонефрит зустрічається у 12 % вагітних жінок, частіше при першій вагітності, як правило, у другій її половині (20–26 тиж.).

Актуальність проблеми значна, тому що пієлонефрит впливає на перебіг вагітності і стан плода. Невиношування вагітності у даної категорії вагітних відбувається за рахунок передчасних пологів. Новонароджені більш схильні до післяпологових гнійно-септичних захворювань. Є ризик розвитку уросепсиса. Необхідно пам’ятати, що пацієнтка може перейти з відносно безпечного стану (бактеріурії) до важкого сепсису у відносно короткі терміни.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH