ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ – НОВА КОМПЛЕКСНА АТЕСТАЦІЯ ПРОФІЛЬНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Єдиний державний кваліфікаційний іспит – нова комплексна атестація профільних знань студентів-медиків. ЄДКІ як сучасний інструмент оцінювання перевіряє рівень знань студентів, що сприятиме випуску з закладів вищої освіти кваліфікованих лікарів. Загалом ЄДКІ покликане об’єктивно перевіряти теоретичні та практичні знання у студентів-медиків, інтегруючи цим українську медицину у світову, сприяти випуску  з університету мотивованого та фахового лікаря, який не відрізняється від професійного лікаря за кордоном та зменшити корупційні ризики, оскільки міжнародні іспити з основ медицини неможливо купити.

Перший етап ЄДКІ відбудеться у 2019 році для студентів, які є третьокурсниками у 2018-2019 навчальному році. ЄДКІ у 2019 році складатимуть студенти спеціальностей “Медицина”, “Медична психологія”, “Фармація, промислова фармація”, “Стоматологія”, які є третьокурсниками у 2018-2019 навчальному році. Для студентів, які у 2018-2019 навчальному році є старшими за 3 курс, інструментом атестації залишається іспит КРОК, як це відбувалось в попередні роки. Для студентів четвертих курсів у 2019 році планується провести міжнародне моніторингове дослідження якості вищої медичної освіти, результати якого не впливатимуть на рейтинг успішності студента. У якості дослідження буде використано тестові завдання міжнародного іспиту з основ медицини.

Кожен із компонентів ЄДКІ можна перескласти один раз за власний кошт, якщо при попередній здачі іспиту студент не набрав мінімальний прохідний бал. Для визначення порогу складання ЄДКІ МОЗ України залучить експертів-тестологів. Якщо студент повторно не складе одну із складових ЄДКІ, він буде відрахований відповідно до статті 46 Закону України “Про вищу освіту”.

За матеріалами МОЗ

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH