Репродуктивна хірургія та оперативні втручання. МЦ «Мати та Дитина»

Зовсім нещодавно медичний центр «Мати та Дитина» відкрив нове, сучасне та оснащене за останніми технологіями хірургічне відділення. Сервіс та високі стандарти обслуговування роблять перебування пацієнтів у медичному центрі максимально комфортним, а провідні фахівці в царині оперативної гінекології надають послуги з лікування гінекологічної патології з застосуванням як малоінвазивної хірургії, так і проведення великих порожнинних операцій (при наявності показань). Сьогодні  на базі медичного центру можливе проведення понад 35 видів хірургічних втручань на органах репродуктивної системи.

Винярський Ярослав Михайлович, лікар акушер-гінеколог, хірург, онкогінеколог, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, завідуючий відділенням хірургії, заслужений лікар України розповів про роботу свого відділення.

– Ярославе Михайловичу, на Вашу думку, що включає поняття сучасна репродуктивна хірургія?

Сучасна репродуктивна хірургія – цілий комплекс заходів, що націлений,  по-перше, на   передопераційну підготовку:  повне обстеження пацієнтки за допомогою лабораторних та інструментальних методик та  обстеження її партнера. По-друге, виконання самих операцій: вибір хірургічного втручання, тактики, доступу, об’єму та шовного матеріалу. Ну і, звичайно,   післяопераційна реабілітація – фізіотерапевтичні методики, прогестини  тощо.

– Які види оперативних втручань можуть проводитися при підготовці до ДРТ?

– Спектр операцій може бути досить широким і залежати від профілю основного захворювання, що стало причиною безпліддя. Найбільш поширеними є операції, спрямовані на відновлення функції маткових труб, наприклад, видалення спайок або реконструктивно-пластичні операції. Далі за частотою йдуть операції, пов’язані з патологією яєчників (кісти, ендометріоз тощо). На жаль, останнім часом дедалі частіше в жінок молодого віку зустрічається лейоміома (фіброміома), що порушує репродуктивну функцію. Непоодинокі й стани, що супроводжуються утворенням поліпів ендометрія, що також потребують хірургічної корекції. Важливим компонентом підготовки до ДРТ є виявлення і лікування фонової, передракової патології шийки матки. Про це можна говорити багато, але кращою профілактикою патологічних станів, що потребують хірургічного лікування, є відвідування гінеколога з проведенням кольпоскопії, УЗД органів малого тазу, рідинної цитології – трьох китів, що дають змогу діагностувати патологію органів репродуктивної системи. Найчастіше при підготовці до ДРТ подружньої пари виявляється, що оперативного втручання потребує й чоловік. Після обстеження із застосуванням різних методів діагностики часто переконуємося в необхідності проведення специфічних оперативних втручань на яєчках, що дає змогу  отримати функціонально придатні для ДРТ сперматозоїди.

– Які хірургічні методи для лікування безпліддя Ви використовуєте?

Методи, які ми сьогодні використовуємо в репродуктивній хірургії, можна умовно розділити на традиційні (класичні) та альтернативні. Статистика доводить, що класичні методи лікування безпліддя не повністю задовольняють наші очікування: ми отримуємо лише близько 15 % позитивних результатів. Це зумовлює активний пошук нами альтернативних видів хірургічних втручань. Сьогодні можна з упевненістю говорити про настання ери малоінвазивної, ендоскопічної хірургії.

Що стосується основних методів альтернативних видів втручань, то  наш центр проводить: діагностичну гістероскопію, гістерорезектоскопію,  лапароскопічну хірургію та інші малоінвазивні операції для відновлення репродуктивної функції. На сьогодні ми використовуємо практично весь спектр альтернативних методів.

– Чи є статистика покращень показників з лікування безпліддя після, наприклад, застосування лапароскопічних методів?

За данними медичної літератури, аналізу наукових публікацій, статистичних данних та наших спостережень, позитивні результати різняться залежно від методу оперативних втручань. Так, наприклад, при класичних втручаннях, які вже відходять у минуле, вагітність настає у 15 % випадків. При мікрохірургічних втручаннях – у 20–25 %. При сучасних ендоскопічних операціях відсоток настання вагітностей становить близько 50 % випадків.

Зовсім нещодавно, п’ять років тому, було проведене цікаве дослідження – визначення частоти настання маткової вагітності за результатами проведення  ендоскопічних операцій на маткових трубах. Результат виявився досить скромним: 15–18 % після проведення ендоскопічних втручань. Середній період настання вагітності при цьому – на 5–6 місяць після операційного періоду.

Дослідження показали, що коли гідросальпінкс перевищує 1 см у діаметрі, то настання вагітності практично дорівнює нулю, тобто такі пацієнтки є потенційними клієнтами для видалення маткових труб та проведення ЕКЗ. Таким чином, показаннями до   тубектомії є товстостінна маткова труба, гідросальпінкс більше 1 см, фімбріональні злуки 11–111 ст, поширення спайкового процесу, оклюзії дистальних відділів маткової труби.

У практичній діяльності будь-якого хірурга трапляються різні випадки. Так, я бачив пацієнток, які були прооперовані після ЕКЗ (реконструктивні пластичні операції) і в них настала нормальна маткова вагітність. А були пацієнтки, яким після проведених операцій було зроблено ЕКЗ, і вони теж завагітніли. Тобто це не зовсім коректно протиставляти різні методи, кращим варіантом буде оптимальне доповнення одного методу іншим.

– Ярославе Михайловичу, на Вашу думку, у чому причина жіночого безпліддя?

– Основними причинами, що призводять до виникнення безпліддя, є перенесені запальні захворювання органів малого тазу вірусної та бактеріальної етіології. Як відомо, тенденцією сучасної цивілізації є вірусні захворювання, які мають хронічний перебіг і не можуть бути вилікувані (герпевірус, цитомегаловірус та ряд інших інфекційних захворювань). Якісною профілактикою є наявність одного сексуального партнера, використання відповідних методів контрацепції, а також планування вагітності, що значно покращує прогнози настання вагітності.

Другою, найбільшою за частою причиною безпліддя, є перенесені оперативні втручання на органах малого тазу, які навіть у молодому віці можуть забезпечити абсолютну стерильність. Наприклад, відсутність маткових труб є абсолютним показанням до проведення ДРТ. І часто єдиним показанням для ДРТ є чоловічий фактор безпліддя. У цьому випадку методиками, що застосовуються лікарем, можуть бути і консервативна терапія, і оперативні втручання, що може дати змогу чоловіку мати власну дитину.

– Які переваги лікування в хірургічному центрі «Мати та Дитина»?

– Для максимально ефективного вирішення поставлених завдань і зручності пацієнтів на базах МЦ упроваджена модель замкнутого циклу, що містить такі етапи:

Передопераційна підготовка: консультування профільних фахівців, повне клініко-лабораторне обстеження, коригуючелікування, спрямоване на мінімізацію реалізації анестезіологічних і хірургічних ризиків.
Оперативне лікування: проведення хірургічного втручання, ведення хворого в післяопераційному періоді.

Реабілітація з використанням комплексного підходу, у т. ч. фізіотерапії.
У МЦ представлені: офісна хірургія, хірургія одного дня (амбулаторно-поліклінічне відділення, денний стаціонар); хірургічні втручання, що вимагають тривалого перебування в стаціонарі.

– Давайте зупинимося більш детально на особливостях ведення хворих у післяопераційному періоді

Післяопераційний період у структурі комплексного підходу до репродуктивної хірургії має особливе значення. Так, ведення післяопераційного періоду при ендоскопічних операціях спрямоване на профілактику та своєчасне виявлення всіх можливих ускладнень, пов’язаних з накладанням карбоксиперітонеуму під час операції; хірургічних ускладнень, пов’язаних безпосередньо з оперативним втручанням (шви, виділення, болі та ін.); ускладнень, зумовлених лежачим положенням пацієнтки;  анестезіологічних ускладнень.

Ведення хворих – це насамперед догляд у ранньому післяопераційному періоді: зігрівання, контроль пульсу, А/Т;  антибіотикопрофілактика та профілактика тромбозів (компресійна білизна);  контроль виділень із статевих шляхів та дренажів; контроль за катетером фолея (кількість сечі, колір);  контроль гемодинаміки та симптомів подразнень очеревини;  адекватність знеболення; інфузійна терапія;  ЛФК та масаж. Усі перераховані складові мають величезне значення в післяопераційному періоді  – і дрібниць тут не існує.

– Ярославе Михайловичу, Ви використовуєте в МЦ хірургію «одного дня». Її переваги?

Хірургія «одного дня» – це термін, який було вперше введено в Великобританії і який вже набрав популярності в медицині. Це один з найперспективніших напрямів у МЦ «Мати та Дитина», тому що майже 60 % хірургічних втручань виконується саме за цією програмою.

Це хірургія, яка потребує високого професіоналізму всього медичного персоналу, особливо лікарів та медсестер. Широке застосування сучасних методів малоінвазивних технологій у хірургії дає змогу якісно та безпечно провести хірургічну корекцію та виписку хворого додому в день оперативного втручання.

– У чому полягає перспектива хірургії «одного дня»?

Можна назвати цілий ряд переваг, серед яких:

  • хірургічне лікування на сучасному рівні в комфортних умовах за 1 день;
  • малоінвазивні методи хірургічного лікування, які не потребують тривалої реабілітації;
  • оперативні втручання проводяться за високими стандартами, з доказовою базою, сучасними інструментами та шовним матеріалом;
  • виключається ризик післяопераційних ускладнень так званої внутрішньолікарняної інфекції;
  • цінова політика комфортна та значно нижча ніж стаціонарне лікування;
  • реабілітація хворого проходить у звичних для нього домашніх умовах;
  • позитивний психологічний фактор.

– Як Ви оцінюєте перспективи роботи хірургічного відділення МЦ «Мати та Дитина»?

Особливості побудови хірургічного відділення МЦ «Мати та Дитина» з сучасним операційним блоком, хірургічним стаціонаром, cito-лабораторією та штатом високопрофесійних хірургів надають можливість проведення всіх видів хірургічних втручань. Однак ми розуміємо, що навіть сучасне унікальне обладнання може бути корисним інструментом тільки в руках професіоналів. Тому у всіх напрямах діяльності МЦ задіяні провідні фахівці країни. Таким чином, професіоналізм – це гарантія безпеки пацієнтів при проведенні всіх видів хірургічних втручань.

Наше відділення створене та повноцінно функціонує всього сім місяців – це менше, навіть, ніж термін  вагітності.  За такий короткий строк ми пройшли стадію становлення та ввели додатково близько 32 видів оперативних втручань.

Бережіть своє здоров’я та довіряйте його тільки справжнім професіоналам!

Дякуємо Вам за інтерв’ю!
Підготовлено редакцією журналу «Слово про здоров’я».

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH