Науково-практична конференція з міжнародною участю «сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки»

11-12 травня 2017 року на базі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова була проведена ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки».

Організаторами конференції виступили:

 • ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»;
 • Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова;
 • ГО «Українська асоціація медичних освітніх симуляційних технологій»;
 • ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»;
 • «Асоціація gедіатрів України».

Головна мета проведення конференції – підвищення народжуваності, поліпшення здоров’я жінок, турбота про репродуктивне здоров’я сім’ї, а також скорочення материнської смертності.

У роботі конференції взяли участь 424 лікарі: акушери-гінекологи, педіатри та дитячі хірурги з лікувально-профілактичних установ України, Білорусі, Молдови, Польщі та Ізраїлю.

Під час конференції на 10 тематичних секціях були обговорені актуальні питання ранньої діагностики, оптимальної терапії та адекватної профілактики перинатальної та гінекологічної патології. Були продемонстровані інноваційні можливості систем по доклінічній діагностиці орфанних захворювань, прееклампсії, викиднів та передчасних пологів.

ТЕМАТИКА ОСНОВНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ НАПРЯМІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Акушерство (основні напрями роботи щодо зниження материнської та малюкової захворюваності та смертності);
 • Ендокринна гінекологія;
 • Репродуктивна медицина;
 • Імплементація національних клінічних протоколів;
 • Оперативна гінекологія;
 • Перинатальний консиліум;
 • Педіатрія (сучасні погляди на діагностику та лікування соматичної патології дітей різного віку; орфанні захворювання в педіатрії, інтегроване ведення хвороб дитячого віку; біоетичні та правові аспекти в педіатрії;
 • Питання вдосконалення безперервної освіти лікарів акушерів-гінекологів.

Були презентовані затверджені та підготовлені для друку методичні рекомендації «Профілактика передчасних пологів».

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH