Нові підходи до післяопераційної реабілітації пацієнток репродуктивного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією

 В. Г. Марічереда, д-р. мед. наук., проф. кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету

Н. М. Рожковська, д-р. мед. наук., проф. кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету

Л. А. Товштейн, канд. мед. наук, доц. кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету, завідувач гінекологічним відділенням міської клінічної лікарні № 11 м Одеса, заслужений лікар України

 

Описуються нові підходи до післяопераційної реабілітації пацієнток репродуктивного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією. Акцентується увага на необхідності комплексного підходу до реабілітації пацієнток репродуктивного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, метою якої є раннє відновлення статевої, репродуктивної та соціальної функцій жінок. Досліджується ефективність використання препарату «АмматуЇ» (СнейкФарм, Україна) для реабілітації хворих з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією (ЦІН ІІ) після діатермоконізації шийки матки.

Ключові слова: цервікальна інтраепітеліальна неоплазія, «АмматуЇ»,  реабілітація.

Незважаючи на існування сьогодні чіткої концепції щодо передракових процесів та раку шийки матки (РШМ), а також скринінгу (цитологічного, кольпоскопічного) стану епітелію шийки матки, РШМ досі залишається однією з актуальних проблем онкогінекології [10; 11; 18].

Для визначення ступеня ураження шийки матки (ШМ) використовують декілька класифікацій. Порівняння цих класифікацій наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняння класифікацій ступеня ураження шийки матки [5; 6].

Система Папаніколау Система ВООЗ CIN ТБС (Термінологічна система Бетесда)
Клас 1 (норма) Відсутність злоякісних клітин Відсутність неопластичних змін Норма
Клас 2 (метаплазія епітелія, запалення) Атипія, пов’язана із запаленням Реактивні зміни клітин ASC: ASC-US, ASC-H
Клас 3 («дискаріоз») Слабка дисплазія CIN Ι койлоцитоз LSIL
Помірна дисплазія CIN ΙΙ HSIL
Тяжка дисплазія CIN ΙΙΙ
Клас 4 ( клітини з підозрою на рак або карциному in situ) Карцинома in situ
Клас 5 ( рак) Інвазивна карцинома Карцинома Карцинома

За даними Міжнародного агентства з вивчення раку, щороку у світі реєструють 500 тис. нових випадків РШМ, в Україні – 5 тис. І потрібно зазначити, що ця ситуація в Україні поступово погіршується [3]. Зростання захворюваності на РШМ у жінок репродуктивного віку пов’язане  із загальним погіршенням соціально-економічної ситуації в державі. Особливо помітний річний приріст РШМ спостерігається у жінок до 29 років: він становить 2,1 % [1; 2]. Схожа тенденція спостерігається й в інших країнах.  Так, за даними Американського онкологічного товариства, у США станом на 2016 р. 47 % хворих на РШМ становили  жінки до 35 років [16].

З огляду на це актуальним завданням сучасної онкогінекології є розроблення ефективних, патогенетично обґрунтованих методів післяопераційної реабілітації пацієнток з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, які дадуть змогу зменшити кількість рецидивів. При цьому комплексна реабілітація пацієнток репродуктивного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією повинна мати на меті раннє відновлення статевої, репродуктивної та соціальної функцій жінок  [4; 7; 8; 9; 17].

Мета дослідження: вивчення клінічної ефективності використання препарату «АмматуЇ» (СнейкФарм, Україна) для реабілітації хворих із цервікальною інтраепітеліальною неоплазіяєю (ЦІН ІІ) після діатермоконізації шийки матки.

Матеріал і методи. На базі гінекологічного відділення Університетської клініки ОНМУ та міської клінічної лікарні № 11 м. Одеса згідно з Наказом МОЗ України від 02.04.2014 № 236 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Дисплазія шийки матки. Рак шийки матки”» було обстежено 50 пацієнток репродуктивного віку з морфологічно верифікованою цервікальною інтраепітеліальною неоплазією (ЦІН ІІ), які були рандомізовано поділено на дві групи.

 До першої (основної) групи було включено 25 пацієнток, яким на тлі традиційної терапії на етапі реабілітації (діатермоконізація шийки матки) (ДТК) проводили терапію вагінальними супозиторіями «АмматуЇ», що містять 0,5 г олії амаранту, курсом 20 днів один раз на добу, починаючи з третьої доби після оперативного втручання. Друга (контрольна) група склала 25 хворих жінок із ЦІН ІІ, яким проводилося традиційне лікування  ДТК, без додаткової терапії на етапі реабілітації. Усі пацієнтки були репродуктивного віку, середні показники якого в групах збігалися.

Оцінювання ефективності реабілітаційних заходів проводили в динаміці через 4–5 тижнів та через три місяці після проведеного оперативного лікування. При цьому оцінювали швидкість регенерації ранової поверхні, виникнення ускладнень у післяопераційному періоді у вигляді кровотеч, рецидивів основного захворювання, а також суб’єктивні відчуття комфорту в жінок. Усім пацієнткам проводили кольпоскопічне, цитологічне, гістологічне дослідження [12; 13; 14; 15].

Основними діючими речовинами препарату «АмматуЇ», що був запропонований жінкам основної групи з метою післяопераційної реабілітації, є поліненасичені жирні кислоти: кислота ліноленова (омега-3) – 3 %, кислота лінолева (омега-6) − 49 %, кислота олеїнова (омега-9) − 25 %, кислота пальмітинова – 18 %, кислота стеаринова − 4 %; вітамін Е – особливо активна токотрієнольна форма, яка є в 10 разів сильнішим антиоксидантом, ніж звичайна токоферольна форма та головний компонент – сквален. Сквален – донатор кисню. Це вуглеводень, який, взаємодіючі з молекулою води в організмі, виробляє активний кисень. Також він бере участь у синтезі стероїдних гормонів та холестерину.

За рахунок вищезазначених діючих речовин,  олія насіння амаранту,  що входить до складу супозиторіїв «АмматуЇ», проявляє виражену протизапальну, репаративну, цитопротекторну, антиоксидантну та імуномодулюючу дії, що має надзвичайно важливе значення в післяопераційному періоді для збільшення інтенсивності трофічних та репаративних процесів епітелію шийки матки та зниження ризику виникнення післяопераційних ускладнень.  При цьому протипоказання до застосування даного препарату є  мінімальними:  підвищена індивідуальна чутливість до компонентів.

Результати дослідження. Результати проведених  у динаміці досліджень показують, що застосування запропонованого методу реабілітації у жінок основної групи після хірургічного лікування патології шийки матки дало змогу в 1,7 раза зменшити період регенерації ранової поверхні (див. рис.1), зменшити імовірність кровотеч у післяопераційному періоді до 3,3 % на відміну від групи порівняння, яка не отримувала лікування зазначеним препаратом. Рівень відчуття комфорту у жінок досліджуваної групи був вищим на 50 % у порівнянні з контрольною групою, що значною мірою вплинуло на покращення якості життя пацієнток (див. рис. 2).

Слід наголосити на тому, що після ДТК шийки матки в поєднанні з запропонованою терапією  рецидивів захворювання зареєстровано не було. Водночас у контрольній групі їх виявили у 6 (24,0 %) пацієнток (див. рис. 3).

В основній групі досліджуваних побічних ефектів від застосування додаткової терапії не виявлено. Усі пацієнтки відзначили гарну переносимість препарату «АмматуЇ» (СнейкФарм, Україна).

Рис.1. Порівняння ступеня повноцінної епітелізації ШМ за групами

Рис. 2. Суб’єктивні відчуття комфорту жінок після лікування

Рис.3. Виявлення рецидиву захворювання через три місяці після проведення ДТК шийки матки

 

 

Висновки

 1. Запропонована післяопераційна реабілітація пацієнток репродуктивного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією (ЦІН ІІ) після органоощадних хірургічних втручань має високу клінічну ефективність – повноцінну епітелізацію шийки матки у 93,3 % випадків у порівнянні з традиційними методами лікування цієї патології.

 1. Застосування супозиторіїв «АмматуЇ» на етапі реабілітації зменшує ймовірність рецидивів захворювання.

 1. Вагінальні супозиторії «АмматуЇ» добре переносяться пацієнтками й не викликають побічних ефектів.

 1. G. Maricreda, Dr. honey. sciences, prof. Department of Obstetrics and Gynecology number 1 of the Odessa National Medical University
 2. N. Rozhkovskaya, Dr. honey. sciences, prof. Department of Obstetrics and Gynecology number 1 of the Odessa National Medical University
 3. A. Tovshtein, Cand. honey. Sciences, Assoc. Department of Obstetrics and Gynecology number 1 of the Odessa National Medical University, Head of the gynecological department of the city clinical hospital number 11 in Odessa, Honored Doctor of Ukraine

NEW APPROACHES TO POST-OPERATIVE REHABILITATION OF PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

 

New approaches to postoperative rehabilitation of patients of reproductive age with cervical intraepithelial neoplasias are described. The focus is on the need for an integrated approach to rehabilitation of reproductive age patients with cervical intraepithelial neoplasia, which should aim at early restoration of reproductive, sexual and social functions of women. The effectiveness of the use of Ammatoui (SnakeFarm, Ukraine) in the rehabilitation of patients with cervical intraepithelial neoplasia (CIN II) after diathermoconification of the cervix is ​​studied.

Key words: cervical intraepithelial neoplasia, ammutai rehabilitation.

В. Г. Маричереда, д-р. мед. наук., проф. кафедры акушерства и гинекологии № 1 Одесского Национального Медицинского Университета

Н. Н. Рожковская, д-р. мед. наук., проф. кафедры акушерства и гинекологии № 1 Одесского Национального Медицинского Университета

Л. А. Товштейн, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии № 1 Одесского Национального Медицинского Университета, заведующий гинекологическим отделением ГКБ № 11 г. Одесса, заслуженый врач Украины

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИЕЙ

Описываются новые подходы к послеоперационной реабилитации пациенток репродуктивного возраста с цервикальной интраэпителиальной неоплазией. Акцентируется внимание на необходимости комплексного подхода к реабилитации пациенток репродуктивного возраста с цервикальной интраэпителиальной неоплазией, которая должна иметь целью раннее восстановление половой, репродуктивной и социальной функций женщины. Исследуется эффективность использования препарата «АмматуЇ» (СнейкФарм, Украина) в реабилитации больных с цервикальной интраэпителиальной неоплазиями (ЦИН II) после диатермоконизация шейки матки.

Ключевые слова: цервикальная интраэпителиальная неоплазия, «АмматуЇ» реабилитация.

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

 1. Антипова С. В., Аболмасов Е. И., Чибисов Л. П., Осадчий В. В. Скрининговые исследования рака шейки матки. Экспериментальная программа // Материалы III съезда онкологов и радиологов стран СНГ, г. Минск. – 2004. – Ч. I. – С. 213.
 2. Бохман Я. В. Руководство по онкогинекологии. – СПб.: Из-во Фолиант, 2002. – 542 с.
 3. Федоренко З. П., Гулак Л. О., Михайлович Ю. Й., Горох Є. Л., Рижов А. Ю., Сумкина О. В., Куценко Л. Б. Национальный канцерреестр в Украине.
 4. Гришина Т. И. Клиническое значение нарушений иммунитета при хирургических вмешательствах (обзор литературы). // Андрология и генитальная хирургия. – 2000. – № 2. – С. 14.
 5. Запорожан В. Н. Акушерство и гинекология: в 2 кн. – К.: Здоров’я, 2001. – 820 с.
 6. Запорожан В. М., Цегельський М. Р. Акушерство та гінекологія. – К.: Здоров’я, 1996. – 240 с.
 7. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция: руководство для практикующих врачей / Под ред. С. И. Роговского, Е. В. Липовой. – М.: StatusPraesens, 2014. – 832 с.
 8. Nayar R., Wilbur D.С. The Pap Test and Bethesda 2014. ActaCytol. 2015; Vol.59: 121-132.
 9. Запорожан В. М., Цегельський М. Р. Гінекологічна патологія: Атлас: Навч. Посібник. – Одеса: Одес. Держ. Мед. ун-т, 2002. – 308 с.
 10. Клиническая онкогинекология: Руководство для врачей / Под ред. В. П. Козаченко. – М.: Медицина, 2005. – 376 с.
 11. Трапезников Н. Н., Шайн А. А. Онкология. – М.: Медицина, 1992. – 400 с.
 12. Хаитов Р. М., Пинегин Б. В. Изменение иммунитета при хирургических вмешательствах // Анналы хирургической гепатологии. – 1990. – № 2. – С.100–110.
 13. Черенков В. Г. Клиническая онкология. – М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. – 384 с.
 14. Чарквиани Л. И., Чарквиани Т. Л. Об оптимизации комбинированного лечения рака шейки матки на опыте 2000 операций Вертгейма : материалы III съезда онкологов и радиологов стран СНГ, г. Минск. – 2004. – Ч. I. – С. 91–94.
 15. Greenberg P. Mechanism of tumor immunity in basic and clinical immunology Ed. Appleton and Large 1994:569-587.
 16. Restifo N., Sznol M. Cancer vaccines. Cancer: Principles & Practice of Oncology, 5th ed. Eds. V.DeVita, S.Hellman, S. Rosenberg: Chapter 61. Philadelphia: Lippincott- Raven Publishers. 1997: 3023-3043.
 17. Rosenberg S. Principles of cancer management: biologic therapy. Cancer: Principles & Practice of Oncology, 5-th Ed. EdsV.De Vita, S.Hellman, S.Rosenberg. 1997:349-373.
 18. Waggoner S.E. Cervical cancer. The lancet. 2003; 361: 2217-2225.

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH