Анализ изменений гормонов репродуктивной системы при оперативном вмешательстве пластической хирургии

К. А. Грищук, акушер-гинеколог высшей категории

Резюме

Представлен анализ лабораторных и инструментальных данных о репродуктивном состоянии женщины на фоне вмешательства пластической хирургии. Ведение пациенток с учетом этих показателей позволит избежать развития проблем бесплодия в репродуктивном возрасте.

Сопоставление полученных результатов у исследуемых пациенток дает возможность сделать вывод о влиянии пластической коррекции на гормональный,

Варикозная болезнь вен малого таза у женщин

А. О. Исламова, канд. мед. наук, врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог
Отделение эндокринной гинекологии ГУ «ИПАГ НАМН Украины»
Е. В. Исламова,  канд. мед. наук, ведущий научный  сотрудник
Отделение внутренней патологи беременных ГУ «ИПАГ НАМН Украины»

Резюме. В статье освещено современное состояние проблемы варикозного расширения вен органов малого таза (ВРВМТ) у женщин.

Ендокринні та обмінно-метаболічні порушення в жінок із синдромом полікістозних яєчників і нові можливості їхньої корекції

Ендокринні та обмінно-метаболічні порушення в жінок із синдромом полікістозних яєчників і нові можливості їхньої корекції

* «Репродуктивна ендокринологія» № 6, 2016 р.

Г. Б. Семенина, д-р. мед. наук, доц. кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Резюме. У статті представлені результати обстеження гормонального та обмінно-метаболічного балансу в жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ).

Сучасний стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні

С.  Г. Лесовська, канд. мед. наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Резюме. У статті проведено аналіз та оцінювання стану регіоналізації перинатальної допомоги (РПД) в Україні з урахуванням досвіду розвинутих країн, розроблення і впровадження національної системи регіоналізації  перинатальної допомоги, її моніторингу і оцінювання (МіО) та SWOT-аналізу.

Ключові слова: регіоналізація,

Перинатальні центри – нова якість охорони материнства та дитинства

В. В. Біла, головний лікар Перинатального центру м. Київ, акушер-гінеколог вищої категорії, заслужений лікар України, канд. мед. наук, фахівець з організації управління охорони здоров’я Сучасні  перинатальні центри – це не просто гарні пологові будинки. Насамперед, це високоякісна технологія організації медичної допомоги, спрямована на збереження вагітності та народження здорової дитини, особливо у випадку серйозних відхилень у [...]

Фетальна медицина: плід як пацієнт

I. Жук, завідуюча кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор.

Посилення  в усьому світі, і зокрема в Україні, уваги  до можливостей фетальної медицини зумовлене прагненням медичної наукової спільноти та лікарів зменшити зростання кількості новонароджених з ускладненим перебігом неонатальної адаптації,

Українські лікарні: сторінки столітньої історії

Ю. В.  Половинчак, канд. іст. наук, старш, наук. співроб. НБУВ НАНУ Кожне місто має свою суть, свій шарм, свою історію, що прописується тисячами подій і мільйонами облич у плетиві його вулиць, перехресть, будинків, які інколи можуть розповісти більше, ніж підручники. Бо саме вони є безпосередніми очевидцями й творцями тієї історії, що не розчиняється в повітрі, [...]

Реформа здравоохранения-2017: Этапы, изменения, ожидаемые результаты

В 2017г. стартовала реформа, рассчитанная на три года. Поэтапный её план еще не утвержден и не предъявлен широкой общественности, но многое уже известно.

Реформа начнется с первичного звена (амбулатории, поликлиники, центры первичной помощи) и «скорой». На первом этапе, то есть в ближайшие полгода, Министерство здравоохранения планирует внедрить систему семейной медицины «по-европейски» и пересмотреть подход к оказанию экстренной медицинской помощи.

Гормональні контрацептиви викликають незначний ризик тромбоемболії у жінок, хворих на діабет

Результати нового дослідження доводять, що хоча ризик тромбоемболії від гормональних контрацептивів у жінок, хворих на діабет, дещо підвищений, він усе-таки  відносно низький.

Результати, що базуються на великій американській базі скарг, були опубліковані доктором медицини з Національної дитячої лікарні міста Колумбус, штат Огайо, Сарою Х. О’Браєн та її колегами у журналі «Лікування діабету» за 29 листопада.

Алгоритм действий при акушерских кровотечениях

Акушерские кровотечения – одна из ведущих причин материнской смертности во всем мире. По данным ВОЗ, частота встречаемости акушерских кровопотерь достигает 2,5–8 % по отношению ко всему количеству родов. До 5 % случаев кровотечений возникают вследствие атонии матки в последовом и раннем послеродовом периодах.

При этом причиной летального исхода являются не сами кровотечения, а их последствия – массивные кровопотери,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH