Короткострокове (short-term) оцінювання нового продукту, який підвищує чутливість до інсуліну, для жінок, що страждають від синдрому полікістозних яєчників

В. Де Лео, В. Каппеллі, М. Ґ. Массаро, Ґ. Морґанте

* Італійська газета з акушерства та гінекології, том ХХХІХ – № 3

Травень-Червень 2017 року

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – це патологія, яка вражає 5–10 % жінок репродуктивного віку та проявляється олігоаменореєю, ановуляторними циклами, полікістозом яєчників.

Резистентність до інсуліну, яка є характерною для пацієнтів, що страждають на СПКЯ, більш виражена в пацієнтів з надмірною вагою. Стійкість до інсуліну та її наслідок – гіперінсулінемія – пов’язані з багатьма аспектами синдрому, такими як гіперандрогенність, розлади репродуктивності (безпліддя жінок), вугрі та гірсутизм. При тривалості синдрому можуть проявлятися також наслідки з боку серцево-судинної системи, ліпідів та тиску. Зміна способу життя та дієта можуть частково зменшити прояв таких симптомів. Інозитол, що підвищує  чутливість до інсуліну, здатен створити ефект, схожий на вплив метформіну, але без побічних ефектів.

Було проведено короткострокове оцінювання нової сполуки міо-інозитолу (2 г) з банабою (48 мг), або ж «фітоінсуліном», вітаміном D3 (400 МО), хромом (40 мкг) та фолієвою кислотою (400 мкг) для 20 пацієнтів з СПКЯ, які мали стійкість до інсуліну, до та після 3-х місяців терапії.

Періоди  до лікуванням та після 1 місяця лікування було зображено на  графічній кривій з навантаженням  глюкози (КЗГ) з визначенням концентрації глюкози та інсуліну в крові в усіх зразках, а ще через три місяці було проведене клінічне оцінювання індексу маси тіла та менструального циклу.

Висновки. Результати продемонстрували ефективність зазначеного нового продукту навіть за короткий період внаслідок зменшення рівня стійкості до інсуліну, який спостерігався у пацієнтів з СПКЯ, що можна трактувати, з клінічної точки зору, як зменшення ваги тіла та покращення менструальної циклічності.

 Ключові слова: СПКЯ, стійкість до інсуліну, банаба, інозитол.

ВСТУП

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – це багатофакторна ендокринопатія, що вражає 5–10 % жінок репродуктивного віку та є найбільш поширеною причиною ановуляторного безпліддя [1]. Його клінічні прояви різноманітні та можуть характеризуватися аменореєю, ехографічною картиною полікістозних яєчників і муковісцидозу у поєднанні з фенотиповими ознаками гіперандрогенізму [2; 3].

Ендокринний профіль жінок з СПКЯ часто характеризується високою концентрацією в плазмі та яєчниках і надниркових андрогенів, аномальними змінами гонадотропіну, що стосується дисфункції збільшеної секреції лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та супроводжується відносно низькими рівнями гормону, що стимулює фолікули (ФСГ), після чого проявляється відносний гіперестрогенізм (передусім естрон), що зумовлений перетворенням андрогенів, зниженням рівня глобуліну, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ), а з цим пов’язаний і високий рівень пролактину (ПРЛ) та інсуліну [4].

Крім того, у більшості жінок з СПКЯ проявляються клінічні ознаки, специфічні для метаболічного синдрому: стійкість до інсуліну, надмірна вага та порушення обміну ліпідів, наслідки яких проявляються протягом тривалого періоду [5–7]. Досить тривалий час лікування СПКЯ було сконцентроване на корекції гіперандрогенізму та індукції овуляції. Нещодавно було науково продемонстровано, що ефективне зменшення рівня стійкості до інсуліну, отримане за допомогою таких ліків  як метформін, може відновити регулярність менструальних циклів, овуляцію і, відповідно, фертильність [8; 9]. Ці ліки, зі здатністю підвищувати чутливість до інсуліну, сьогодні використовуються для зменшення рівнів концентрації глюкози в крові у пацієнтів з діабетом ІІ типу, вони діють через кращу периферичну засвоюваність глюкози; крім того, на рівні печінки вони підвищують чутливість до інсуліну та уповільнюють продукування глюкози, не втрачаючи при цьому підвищеної дії на чутливість до інсуліну у клітинах м’язів та скелету [10; 11]. Ті ж самі ефекти метформіну більшою мірою досягаються також й іншими нефармакологічними речовинами, що підвищують чутливість до інсуліну, такими як інозитол, міо-інозитол, що на відміну від метформіну не мають побічних ефектів.

Дія інсуліну на яєчники справді провадиться проміжними речовинами – інозитол-гліканами, тому вона відрізняється від каскаду фосфорилювання тирозин-опосередкованого інсуліну, який покращує використання глюкози в інших ділянках тіла. Це вказує на те, що також й інші шляхи введення інсулінового сигналу (подразника) є різними в яєчниках і що дія інсуліну на продукування стероїдів підтримується також і в разі стійкості до інсуліну. Гіперінсулінемія може збільшувати виробництво андрогенів при СПКЯ, стимулюючи безпосередньо яєчник, чи здійснюючи це опосередковано через стимуляцію секреції ЛГ та уповільнення синтезу білка, що зв’язує статеві гормони (БЗСГ), та ГЗСГ. Людський яєчник має специфічні рецептори для інсуліну, що доводить важливу роль цієї речовини в регуляції функції яєчників [12].

Гіпоглікемічні властивості проявляє також і банаба, яку часто називають «фітоінсуліном», чи «зеленим інсуліном» через її властивість модулювати рівні інсуліну та глюкози, виконуючи функцію синергії, а не прямого додавання інсуліну [13; 14]. Гіпоглікемічна дія зумовлюється фітокомплексом банаби (Лагерстеромія спеціальна), навіть якщо у корозольній кислоті був ідентифікований активний інгредієнт, яким у більшості випадків і забезпечується терапевтична дія [15]. Його гіпоглікемічна властивість проявляється через пригнічення глюконеогенази окислення глюкози через пентозофосфатний шлях. Корозольна кислота, крім іншого, здатна також уповільнювати диференціацію адипоцитів, що робить її корисною при лікуванні надмірної ваги та ожиріння. І нарешті банаба, крім того що зменшує рівні концентрації глюкози в крові, діє також і на жири в печінці, зменшуючи накопичення тригліцеридів, і завдяки цьому може проявляти позитивний вплив також і на холестерин [16].

Хром є важливим мінералом у харчуванні людини та виконує фундаментальну роль у вуглеводному обміні. Він недостатньо засвоюється при дієті, у той час як при його отриманні з органічних джерел (піколінат хрому) – засвоюється набагато краще. Хром, поєднуючись з олігопептидом хромодуліном, втручається в метаболізм глюкози, посилюючи сигнал інсуліну і таким чином допомагаючи знизити рівень стійкості до інсуліну [17; 18].

Важливу роль у патогенезі СПКЯ відіграє вітамін D. На сьогодні різноманітні дослідження продемонстрували зв’язок між низькими рівнями вітаміну D з СПКЯ та ожирінням, яке, у свою чергу, є визначальним фактором у розвитку стійкістю до інсуліну. Зміна концентрації у сироватці 25-гідроксивітаміну D (25 OH вітаміну D) пов’язана зі зміною індексу маси тіла (ІМТ) та стійкості до інсуліну, що сприяє дисфункції яєчників та розвитку репродуктивних аномалій, типових для жінок з СПКЯ [19–22]. Вітамін D проявляє як прямий вплив на чутливість до інсуліну, стимулюючи виражену чутливість рецепторів інсуліну в периферичних клітинах, що є ціллю для інсуліну,  так і опосередкований, регулюючи засвоєння та гомеостаз кальцію.

Секреція інсуліну та чутливість до інсуліну, насправді, є процесами, які залежать від рівня кальцію. Крім того, кальцій є важливим фактором розвитку фолікулів яєчників та дозрівання яйцеклітин [23; 24]. Виявляється, що вітамін D може відігравати важливу роль при діабеті, що продемонстровано зв’язком між зміною концентрації вітаміну, стійкістю до інсуліну та діабетом ІІ типу [25]. Так, був продемонстрований зворотній зв’язок між прийманням добавок на основі вітаміну D та ризиком виникнення діабету ІІ типу [26].

Ще одним фундаментальним компонентом, що запобігає дефектам нервової трубки та застосовується для боротьби з гіпергомоцистеїнемією, яка може проявлятися у пацієнтів з СПКЯ, є фолієва кислота [27].

Беручи до уваги ці загальновідомі факти, метою дослідження стало оцінювання впливу сполуки міо-інозитолу, екстракту банаби, вітаміну D3, фолієвої кислоти та хрому [Міоксин (Mioxin®), PharmaSuisse Laboratories, Мілан] на клінічний, гормональний, метаболічний профіль пацієнтів з СПКЯ та  стійкістю до інсуліну.

Матеріали та методи

У дослідження було залучено 20 пацієнтів, що страждають на СПКЯ, віком від 23 до 36 років, зі стійкістю до інсуліну (оцінювання за допомогою графічної кривої рівнів концентрації інсуліну та глюкози, співвідношення інсулінемії та глікемії).  Інформована згода була отримана від усіх пацієнтів перед їх участю в дослідженні, а саме: дослідження було затверджене Комітетом клінічних досліджень, усі пацієнти відповідали діагностичним критеріям для СПКЯ, визначеним нещодавнім консенсусом ESHRE/ASRM (згодою Європейського товариства репродукції та ембріології людини та Американською асоціацією репродуктивної медицини) [2], за винятком інших ендокринопатій.

На момент залучення у дослідження від  усіх пацієнтів були отримані основні данні: базова медична та гінекологічна (характеристики тривалості менструального циклу) історія хвороби та повне фізичне обстеження, серед показників якого був й індекс маси тіла  (ІМТ) (кг/м2). Крім того, було проведено оцінювання гормонального профілю. Гормону, що стимулює фолікули (ФСГ) (мМО/мл = МО/л (міжнародна міліодиниця на мілілітр = міжнародна одиниця на літр); ЛГ (мМО/мл); естрадіолу (Е2) (пг/мл); пролактину (ПРЛ) (мМО/мл); загального тестостерону (Т) (нг/мл); андростендіону (А) (нг/мл) та метаболізму глюкози через визначення графічної кривої співзалежності глікемії та інсулінемії за різний час – 0, 30, 60, 90, 120 та 180 хвилин.

Лікування проводилося (усі 20 пацієнтів) сумішшю-сполукою (Міоксин®), що складається з: Ÿ 2000 мг міо-інозитолу; Ÿ 48 мг банаби [Лагерстеромія спеціальна (Л), навіть з екстрактом з листя] – екстракту, титрованого 1 % корозольної кислоти; Ÿ 400 МО вітаміну D3; Ÿ 400 мкг фолієвої кислоти; Ÿ 40 мкг хрому, при дозуванні – один пакетик на день протягом 3-х місяців.

Через 1 місяць лікування було проведено повторне визначення графічної кривої, а ще через 3 місяці було проведено клінічне оцінювання усіх пацієнтів з повторенням базових гормонів.

Статистичний аналіз

Статистичний аналіз проведений з використанням SPSS Statistical Software Version 17 (SPSS I Chicago, IL, USA). Результати були представлені як середнє значення (СЗ) ± стандартне відхилення від норми (СВН). Значущими вважалися показники  p<0,05.

Результати та їх обговорення

Усі пацієнти завершили протокол дослідження, і не повідомлялося про окремі побічні ефекти. У таблиці 1  (див. табл. 1) представлені значення, які стосуються перебігу інсулінемії та глікемії до та після одного місяця лікування Міоксином®; у таблиці 2 (див. табл. 2) подані характеристики циклу, значення ІМТ та дози гормонів до та після трьох місяців лікування Міоксином®.

Аналіз результатів виявив очевидне зменшення рівнів інсуліну після глюкозо-толерантного тесту через місяць лікування Міоксином®, на усіх проміжках часу від 0 до 120 хвилин (див. Рис. 1).

Що стосується графічної кривої глікемії через місяць лікування, то пацієнти продемонстрували значне зменшення показників глікемії, навіть якщо ці результати проявилися лише на проміжках часу 0, 30, 120 хвилин (див. Рис. 2).

Через три місяці лікування Міоксином® усі жінки продемонстрували покращення щодо зменшення днів циклу та показників ІМТ, а також покращення гормональних показників порівняно з оцінкою до лікування. Зокрема, тривалість циклу зменшилася з 58,95 ± 17,12 днів до 36,2 ± 5,99 (p<0,005) (див. Рис. 3), ІМТ зменшився з 29,061 ± 2,99 кг/м2 до 26,42 ± 1,72 кг/м2 (p<0,005) через 3 місяці терапії (див. Рис. 4). Крім того, спостерігається значуще зменшення показників ЛГ – з 12,14 ± 4,71 мМО/мл до 9,2 ± 1,4 мМО/мл (p<0,05), і таким чином стабілізувалося співвідношення ЛГ/ФСГ.

Серед гормональних показників найбільш визначальні стосуються значного зменшення андростендіону (А) та тестостерону (Т); андростендіон зменшився з 2,57 ± 0,67 нг/мл до 1,84 ± 0,28 нг/мл (p<0,01); тестостерон зменшився з 0,72 ± 0,14 нг/мл до 0,6 ± 0,13 нг/мл (p<0,01).

Наші дані підтверджують ефективність цієї нової харчової добавки, що містить речовини, які підвищують чутливість до інсуліну та відіграють провідну роль у стійкості до інсуліну при етіопатогенезі СПКЯ.

Таблиця 1

Дані, що стосуються кривої глікемії та інсулінемії у пацієнтів, які проходять дослідження, до та після одного місяця лікування Міоксином®. Значення виражені як середнє значення (СЗ) та стандартне відхилення від норми (СВН).

Базальний  час 0′ час 30′ час 60′ час 90′ час 120′ час 180′
Інсулін

(мЮ/л)

12,91 ± 8,47 90,99 ± 48,68 88,85  ± 41,93 82,92 ± 57,04 74,51 ± 62,04 32,79 ± 33,35
1 місяць час 0′ час 30′ час 60′ час 90′ час 120′ час 180′
Інсулін

(мЮ/л)

8,66 ± 3,08 63,46 ± 33 61,83  ± 30,52 53,16 ± 34,08 39,86 ± 31 22,59 ± 20,21
 Базальний час 0′ час 30′ час 60′ час 90′ час 120′ час 180′
Глікемія (мг/дл) 95,3 ± 9,99 151,75 ± 30,86 142,05 ± 44,84 120,5 ± 44,75 108,65 ± 30,39 83,3 ± 26,08
1 місяць час 0′ час 30′ час 60′ час 90′ час 120′ час 180′
Глікемія

(мг/дл)

88,05±6,58 134,3 ± 15,46 122,95 ±2 9,19 104,75 ± 23,03 92,55 ± 15,82 76,5 ± 10,46

Таблиця 2

Дані, що стосуються тривалості менструального циклу (у днях), ІМТ та дозування гормонів у пацієнтів, які проходять дослідження, до та після трьох місяців лікування Міоксином®. Значення виражені як середнє значення (СЗ) та стандартне відхилення від норми (СВН). Значущість (точність показників): *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,005.

Базальний Після 3 місяців
Цикл (гг) 58,95 ±1 7,12 36,3 ± 5,99***
ІМТ (кг/м2) 29,06 ± 2,99 26,42 ± 1,72***
ФСГ (міліМО/мл) 5,81 ± 1,55 5,42 ± 0,74
ЛГ (мМО/мл) 12,14 ± 4,71 9,2 ± 1,4*
Естрадіол (пг/мл) 39,02 ± 15,49 32,1 ± 5,6
Пролактин (мМО/мл) 13,26 ± 2,12 12,31 ± 2,32
Тестостерон (нг/мл) 0,72 ± 0,14 0,6 ± 0,13**
Андростендіон (нг/мл) 2,57 ± 0,67 1,84 ± 0,28**

Рис.  1 Результати кривої показників інсулінемії після приймання глюкози 75 мг на 6-ти часових проміжках (0, 30, 60, 90, 120, 180 хвилин) у пацієнтів, які проходять дослідження, до та після одного місяця лікування Міоксином®. Значення виражені як середнє значення (СЗ) та стандартне відхилення від норми (СВН). Значущість: *p<0,05.

Рис. 2  Результати кривої показників глікемії після приймання глюкози 75 мг на 6-ти часових проміжках (0, 30, 60, 90, 120, 180 хвилин), у пацієнтів, які проходять дослідження, перед та після одного місяця лікування Міоксином®. Значення виражені як середнє значення (СЗ) та стандартне відхилення від норми (СВН). Значущість: *p<0,05.

Зокрема, дія міо-інозитолу проходить внаслідок підвищення чутливості периферичних тканин до дії інсуліну. Крім того, важливою є синергія дії з іншими компонентами, зокрема, з банабою, яка визначає суттєве покращення показників глікемії та інсулінемії в сироватці крові вже через місяць лікування. Такий позитивний вплив на різні фактори, що здебільшого зумовлюють безперервну дію у наступні місяці, вже за 3 місяці сприяє клінічному покращенню менструального циклу та зменшенню показників ІМТ. Нормалізація базових рівнів та співвідношення глікемії та інсулінемії спостерігається як у пацієнтів з надмірною вагою, так і в пацієнтів з нормальними показниками ІМТ. Ці дані підтверджують важливість міо-інозитолу для пацієнтів з СПКЯ [28].

Достовірність даних клінічних досліджень стосується швидкості дії використаного продукту, яка призвела до значущого зменшення базових рівнів усієї графічної кривої – як показників концентрації глюкози, так і показників концентрації інсуліну в крові. Цей тип дії слід віднести до механізму синергії між різними речовинами, які, впливаючи на різні фактори, що відповідають за інсулінемію та глікемію, визначають важливий результат

нормалізації рівнів інсуліну вже за тридцять днів лікування.

Рис. 3  Оцінювання тривалості менструального циклу (у днях) у пацієнтів, які проходять дослідження, до та після трьох місяців лікування Міоксином®. Значення виражені як середнє значення (СЗ) та стандартне відхилення від норми (СВН). Значущість: ***p<0,005.

Рис. 4 Зміна індексу маси тіла (ІМТ) (кг/м2) у пацієнтів, які проходять дослідження, до та після трьох місяців лікування Міоксином®. Значення виражені як середнє значення (СЗ) та стандартне відхилення від норми (СВН). Значущість: ***p<0,005.

 Огляд результатів дослідження, з клінічної точки зору, вплив на ІМТ та на менструальний цикл підтверджує ефективність цих речовин у відновленні регулярності менструальних циклів з подальшим відновленням овуляції. Зменшення стійкості до інсуліну, разом зі значною втратою ваги, є основними моментами, внаслідок яких проявляється ефективність цього типу продуктів.

Крім того, за фосфат-похідними міо-інозитолу, зокрема за міо-інозитолом, були визнані важливі антиоксидантні властивості. Дійсно, вони проявляють властивості протизапального засобу, не блокуючи безпосередньо ланцюг окислення, а збільшуючи активність основних антиоксидантів [29; 30].

Зменшуючи концентрацію ЛГ, пролактину та тестостерону, міо-інозитол також сприяє відновленню регулярності менструальних циклів за критеріями ритмічності (повторюваності) та відновлює нормальний природній процес овуляції [31].

Наше дослідження продемонструвало не лише корекцію співвідношення ЛГ/ФСГ, необхідну для коректної овуляції, а також зменшення концентрації андрогенних гормонів, які відповідають за клінічні ознаки гіперандрогенізму.

У благотворному впливі банаби та корозольної кислоти на метаболізм глюкози та ліпідний обмін задіяні множинні механізми, серед яких відзначається засвоєння глюкози на клітинному рівні, зміна гідролізу сахарози та амідів, зменшення глюконеогенази та врегулювання ліпідного обміну. Ці ефекти можуть виявитися необхідними для боротьби з симптомами, пов’язаними з метаболічним синдромом, а також благотворним впливом на жіноче здоров’я.

Наші дані підтверджують, як саме використання добавки хрому може відіграти важливу роль у зменшенні запалення СПКЯ, спричиненого гіперглікемією через вільні радикали кисню (ВРК) [32; 33]. Хром внаслідок зв’язку з олігопептидом хромодуліном втручається в метаболізм глюкози, посилюючи сигнал інсуліну і, таким чином, допомагаючи знизити рівень стійкості до інсуліну.

Роль вітаміну D в СПКЯ на даний момент уже продемонстрована і підтверджена різними клінічними дослідженнями, які пов’язують низький рівень вітаміну D3 з виникненням СПКЯ. Вітамін D безпосередньо та опосередковано бореться зі стійкістю до інсуліну. Крім того, вітамін D може впливати на гіперандрогенізм, а також відіграє важливу роль у процесі запліднення та виношування, збільшуючи можливість завагітніти [34]. На завершення можемо додати, що ця нова сполука має схожий клінічний вплив на покращення чутливості  до інсуліну, і практично може порівнюватися з тим впливом, який здійснює метформін. Її особливістю, базуючись на отриманих результатах досліджень, є поява синергетичного ефекту від використання 2-х грамів міо-інозитолу з банабою (яка діє як «фітоінсулін»), хромом, вітаміном D та фолієвою кислотою.

Список літератури знаходиться в редакції

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH