Алгоритми лабораторної діагностики чоловічого фактора безпліддя

О. В. Рыкова, руководитель клинического направления лабораторной диагностики медицинской лаборатории «Синэво»

Этой статьей мы завершаем обсуждение алгоритмов диагностики мужского фактора бесплодия (начало и продолжение см. в № 15–16. – Прим. ред.). В прошлых номерах были подробно рассмотрены следующие вопросы лабораторного обследования мужчин в бесплодной паре:

  1. Спермограмма и определение антиспермальных антител: почему два теста оптимально делать сразу.

Психічні розлади у жінок зі звичним невиношуванням. Діагностика та лікування

І. С. Майдан, канд. мед. наук, лікар-психотерапевт ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України».

У статті розглядаються основні причини звичного невиношування вагітності та психічні розлади, пов’язані з цим станом. Акцентується увага на тому, що психотерапія жінок зі звичним невиношуванням повинна мати, насамперед, підтримувальний характер з урахуванням сенситивних особливостей жінки та можливих травматичних симптомів,

Неалкогольна жирова хвороба печінки як предиктор розвитку життєзагрозливих захворювань. На що звернути увагу акушеру-гінекологу

О. Б. Динник, канд. мед. наук, старш. наук. співроб. від. клініч. патофізіології Ін-ту фізіології ім. Богомольця НАН України, голов. лікар Ін-ту еластографії, лікар ультразвук. діагностики вищ. категорії; президент Укр. асоц. фахівців ультразвук. діагностики; позаштат. експерт МОЗ, член EASL, ESR

Н. А. Марунчин, канд. мед. наук, ендокринолог ТОВ «Інститут еластографії», член EASL

 Розглядається необхідність виявлення неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) на ранніх етапах,

Субклінічний гіпотиреоз. Сучасний погляд на проблему

В. М. Конах, лікар вищ. категорії, канд. мед. наук, асист. каф. ендокринології Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця

У статті висвітлюється поширеність субклінічного гіпотиреозу, його причини і прояви. Патологічний вплив субклінічного гіпотиреозу на перебіг вагітності та сучасна тактика лікування.

Ключові слова: субклінічний гіпотиреоз, лікування субклінічного гіпотиреозу,

Сучасний менеджмент синдрому полікістозних яєчників у пацієнток без ожиріння

Г. О. Ісламова, канд. мед. наук, гінеколог-ендокринолог

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

У статті наведений аналіз основних гормональних та обмінно-метаболічних порушень у жінок при СПКЯ без ожиріння на фоні сучасної терапії препаратом «Міоксель», що доводить його високу клінічну ефективність та безпечність. 

Роль вітаміну D у здоров’ї жінки. Огляд міжнародник досліджень

Н. К. Силина, 
канд. мед. наук, гинеколог-эндокринолог, 
старш. науч. сотруд. отделения медицинских 
и психосоциальных проблем здоровья семьи   
ГУ “Институт педиатрии, акушерства и гинекологии
им. акад. Е. М. Лукьяновой НАМН Украины”,
А. А. Дюмина, акушер-гинеколог

Существует ряд заболеваний, связанных с недостатком витамина D, которые оказывают большое влияние на здоровье и качество жизни женщины.

Особливості ведення вагітності в жінок із ревматоїдними захворюваннями

О. П. Березовська, лікар-дослідник, акушер-гінеколог, Sinai Health System, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Unit, Toronto, Canada.

Досліджуються ревматоїдні захворювання та їхній вплив на зачаття, перебіг вагітності та післяпологовий період. Розглядається класифікація ревматоїдних захворювань. Простежується вплив ревматоїдних факторів на вагітність.

Ключові слова: вагітність,

Реноваскулярна гіпертензія і вагітність. Клінічний випадок

Е. В. Исламова, канд. мед. наук, врач высшей категории, врач-терапевт высшей категории отделения внутренней патологии беременных ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. Е. М. Лукьяновой НАМН Украины»

А. И. Автомеенко, врач акушер-гинеколог второй категории отделения внутренней патологии беременных ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. Е. М. Лукьяновой НАМН Украины»

Представлено клиническое описание случая тяжелой реноваскулярной гипертензии у пациентки с отягощенным акушерским анамнезом во время беременности,

Набряки при вагітності: сучасні погляди на тактику лікаря

“Чтобы изгнать из медицины ложную идею, нужно 50 лет, а чтобы утвердить правильную – все сто”
Джон Хьюлингс Джексон (1836-1911), британский невролог [«Наука и жизнь», №1, 2007]

И. А. Жабченко, д-р мед. наук, проф., зав. отделением патологии беременности и родов ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. Е. М. Лукьяновой НАМН Украины»

В статье представлены современные взгляды на патогенез отечного синдрома при беременности,

Погляд імунолога на значення імунограми в практиці лікаря

Т. В. Радиш, канд. біол. наук, наук. співроб. лабораторії імунології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

Як читати імунограму? Це запитання, мабуть, найчастіше звучить від практичних лікарів кожного разу, коли в доповідях, на семінарах, під час круглих столів йдеться про імунологічне обстеження. Зазвичай я обмежуюсь загальними підходами до клінічної інтерпретації результатів і зазначу,

12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH