Синдром гіперпролактинемії без пухлини гіпофіза: сучасна діагностика і лікування

В. М. Конах, лікар вищої категорії, канд. мед. наук, асистент кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

У статті представлено сучасні погляди на проблему гіперпролактинемії, наведено класифікацію за етіологічним принципом. Запропоновано алгоритм діагностичних і лікувальних дій лікаря при синдромі гіперпролактинемії.

Ключові слова: гіперпролактинемія,

Фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз: самостійне захворювання чи віддзеркалення негараздів жіночого організму?

І. А. Жабченко, д-р мед. наук.,  проф., завідуюча відділенням патології вагітності та пологів, заслужений лікар України

 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Київ

Розглядається патогенез та етіологічні чинники фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз (ФКХМЗ). Наводяться статистичні дані щодо захворюваності. Доводиться зв’язок між станом психосоматичного здоров’я,

Елективний кесарів розтин: чи існують ризики для новонароджених дітей?

Л. В. Квашніна, лікар-педіатр, д-р мед. наук, проф., керівник відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ «ІПАГ НАМН України»

 І. М. Матвієнко, лікар-педіатр, канд. мед. наук, старш. наук. співроб. відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ» ІПАГ НАМН України»

Доведено, що елективні кесарів розтин (КР) призводять до зростання респіраторної захворюваності в новонароджених дітей,

Погляд дієтолога на проблему порушення толерантності до вуглеводнів

А. Е. Кириленко, врач-диетолог,  канд. мед. наук, член Ассоциации диетологов Украины

В статье рассматривается проблема нарушения толерантности к углеводам. Акцентируется внимание на том, что данный симптомокомплекс включает в себя полиорганную патологию, в основе которой лежат метаболические и клеточные механизмы, связанные с микробиоценозом кишечника человека.

Отмечается, что новые и современные подходы в коррекции нарушений имеют комплексный характер и включают в себя,

Особливості обстеження і лікування захворювань щитоподібної залози у вагітних (огляд літератури)

В. М. Конах, лікар вищої категорії, канд. мед. наук, асистент кафедри ендокринології Національного медичного університету  ім. О. О. Богомольця

Огляд літератури присвячений питанням діагностики і лікування захворювань щитоподібної залози у вагітних. Сьогодні накопичені дані, які змінюють тактику лікування вагітних жінок з гіпотиреозом, тиреотоксикозом та вузловими утвореннями щитоподібної залози. Особливості діагностики і лікування захворювань щитоподібної залози у вагітних жінок пов’язані з фізіологічними змінами,

Сучасні уявлення про психічні розлади в предменструальному періоді

І. С. Майдан,  лікар-психотерапевт, канд. мед. наук, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України

У статті наведені літературні дані щодо основних форм психічних  непсихотичних розладів у предменструальному періоді (предменструальний синдром, предменструальний дисфоричний розлад тощо). Проаналізована поширеність, критерії діагностики, наявні на сьогодні підходи до терапії.

Ключові слова: предменструальний синдром,

Передчасні пологи: епідеміологія та причини

Л. В. Квашніна, лікар-педіатр, д-р мед. наук, проф., керівник відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України
І. М. Матвієнко, лікар-педіатр, канд. мед. наук, старш. наук. співроб. відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України

Передчасно народжена дитина – це не тільки досить важкий емоційний та матеріальний іспит для батьків,

Психоемоційні порушення у жінок як предиктор розвитку непліддя

І.С. Майдан,  лікар-психотерапевт, канд. мед. наук
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

У статті описуються причини психоемоційного порушення у жінок як предиктор розвитку непліддя. Розглядаються психологічні механізми  виникнення непліддя у різних типів жінок. Акцентується увага на неплідді «нез’ясованої  етіології», досліджуються шляхи виникнення зазначеного непліддя та способи його корекції.

Cепсис новонародженої дитини: сучасні підходи до визначення, обстеження та надання медичної допомоги (частина 2)

Л. В. Квашніна,  лікар-педіатр, д-р. мед. наук, проф., керівник відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України

І. М. Матвієнко,  лікар-педіатр, канд. мед. наук., старш. наук. співроб. відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ ІПАГ НАМН України

У статті розглядаються положення сучасних настанов на засадах доказової медицини щодо призначення антибіотиків  новонародженій дитини як з підозрою на неонатальний сепсис,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH